“ทุเรียนไทย”เฮ จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้(29/04/65)

29 เมษายน 2565

  “ทุเรียนไทย”เฮ จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้(29/04/65) “อลงกรณ์”เผยข่าวดีล่าสุดด่านรถไฟผิงเสียงขนทุเรียนไทยผ่านเวียดนามได้แล้ว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ  ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า วันนี้(29เมษายน) มีข่าวดีสำหรับชาวสวนทุเรียนและผลไม้ไทยโดยจีนเปิดด่านนำเข้าครบทุกด่านแล้ว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล่าสุดสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร กว่างโจวรายงานว่า จีนได้เปิดด่านนำเข้าทุเรียนและผลไม้ไทยในวันนี้(29เมษายน)อีกด่านหนึ่งคือด่านรถไฟผิงเสียงบริเวณพรมแดน”จีน-เวียดนาม”ซึ่งจะช่วยกระจายการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยไปตลาดจีนได้มากขึ้น

“ทุเรียนไทย”เฮ จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้(29/04/65)

“ขณะนี้จีนได้เปิดด่านทางบกที่เป็นด่านหลักครบทุกด่านสำหรับนำเข้าทุเรียนและผลไม้ไทยได้แก่ด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง ด่านโม่ฮานและด่านรถไฟผิงเสียง นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวสวนทุเรียนและผลไม้ของไทย อย่างไรก็ดีขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลอย่าให้มีการปนเปื้อนโควิดและทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด”

“ทุเรียนไทย”เฮ จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้(29/04/65)

 

ด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านนำเข้าผลไม้ในเขตปกครองตนเองกว่างซี เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ทุเรียนไทย”เฮ จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้(29/04/65)

“ทุเรียนไทย”เฮ จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้(29/04/65)