svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม. ต่ออายุเอกชนซื้อ ATK ตรวจโควิดพนักงาน หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ถึงสิ้นปี

26 เมษายน 2565

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียวต่ออายุมาตรการภาษี หนุนเอกชนซื้อชุดตรวจ ATK ตรวจโควิดพนักงาน หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ออกไปอีก 9 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง (COVID – 19 ATK) ออกไปอีก 9 เดือน โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ 50% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป หรือหักได้ 1.5 เท่า

 

ทั้งนี้การขยายเวลามาตรการภาษีดังกล่าว จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งครม.เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว คาดว่า รัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 1,715 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการดำเนินการยังคงรูปแบบเดิม คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ 50% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง โดยมาตรการเดิมสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

“แม้การขยายระยะเวลามาตรการภาษีดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี แต่จะลดภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการ ยังเป็นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนการป้องกัน การระงับ และการยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สุขภาพประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ” นายธนกร ระบุ