svasdssvasds

เปิดข้อเสนอฉบับเร่งด่วน สรท. สู้ศึกวิกฤติซ้อนวิกฤติดัน เข็นส่งออกโต 5%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 เม.ย. 2565 เวลา 1:15 น.

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดการณ์การส่งออกไทยปี 2565 ไว้เมื่อเดือน ม.ค.จะขยายตัวได้ที่ 5-8% แต่ล่าสุด ณ เดือนเม.ย. หลังเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบเศรษฐกิจ การค้าโลกชะลอตัว สรท.ได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออกทั้งปีนี้ลงเหลือเติบโตได้ที่ 5%

 

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาพรวมการส่งออกไทยในไตรมาส 1 ปีนี้ น่าจะสามารถขยายตัวได้ที่ 8% จากผู้นำเข้ามีการยืนยันคำสั่งซื้อไว้แล้วล่วงหน้า แต่จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อคาดจะกระทบการส่งออกไทยในไตรมาส 2 โดยคำสั่งซื้ออาจลดลงมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่า 1 แสนล้านบาท ทำให้การส่งออกไทยในไตรมาส 2 จะเติบโตได้ 2-4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ดันแผนปฏิบัติการเชิงรุก

ทั้งนี้แผนงาน / กิจกรรมของ สรท. ในเดือนที่เหลือของปีนี้เพื่อผลักดันการส่งออกของไทยให้ได้ตามเป้าหมาย ในด้านการตลาดจะเร่งกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับ/กระตุ้นให้เกิด Trade activity ในลักษณะ Exhibition / Business matching ระหว่างกันให้มากขึ้น เช่น ในตลาดตะวันออกกลาง อินเดีย จีน แอฟริกา เป้าหมายเพื่อขยายโอกาสของสินค้าไทย ทดแทนกลุ่มสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการชะลอคำสั่งซื้อจากกลุ่มประเทศกรณีพิพาท ที่ปริมาณคำสั่งซื้อเคยลดลงให้กลับมามีมูลค่าและปริมาณการค้าระหว่างกันมากขึ้น

 

เปิดข้อเสนอฉบับเร่งด่วน สรท. สู้ศึกวิกฤติซ้อนวิกฤติดัน เข็นส่งออกโต 5%

 

 

ล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรม Trade Mission (คณะผู้แทนการค้า) เยือนตลาดซาอุดิอาระเบีย ที่รัฐบาลไทยเพิ่งไปฟื้นความสัมพันธ์ให้กลับคืนมาในรอบกว่า 30 ปี ในเบื้องต้นระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายนนี้ ทางสรท.จะนำสมาชิกที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ ๆ ที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศซาอุฯ และกลุ่มผู้ส่งออกเดิมแต่ต้องการขยายฐานการค้ากับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มเติม ร่วมเดินทางไปพร้อมกับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดกิจกรรมบิซิเนสแมชชิ่งเพื่อขยายการค้าระหว่างกัน โดยจะจัดกิจกรรมใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ ริยาด ดัมมัม และเจดดาห์

 

โดยขณะนี้มีสมาชิกสนใจตอบรับเข้าร่วมกว่า 31 บริษัท อาทิ ในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้มีแผนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุฯ 7 งานใหญ่ที่จะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน”

 

เปิดข้อเสนอฉบับเร่งด่วน สรท. สู้ศึกวิกฤติซ้อนวิกฤติดัน เข็นส่งออกโต 5%

 

 

ลุยเจาะตลาด RCEP-ดันMini FTA

ขณะเดียวกันจะเร่งผลักดันสมาชิกในการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 พร้อมกับเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศคู่เจรจาให้มากขึ้น รวมถึง FTA อื่น ๆ เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เช่น ไทย-อียู เป็นต้น

 

ทั้งนี้ สรท. เห็นควรให้มีการผลักดันความตกลงเขตการค้าเสรีขยายย่อม หรือ Mini FTA ให้มากขึ้น ตามกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดเป้าให้ที่จะดำเนินการในลักษณะ รายจังหวัดหรือมณฑลขนาดใหญ่ เพื่อความคล่องตัวการทำธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น

 

เปิดข้อเสนอฉบับเร่งด่วน สรท. สู้ศึกวิกฤติซ้อนวิกฤติดัน เข็นส่งออกโต 5%

 

ชงข้อเสนอขอรัฐช่วยสนับสนุน-อำนวยความสะดวก

ประธาน สรท.ยังมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อผลักดันการส่งออกในเดือนที่เหลือของปีนี้และในปีต่อ ๆ ไป ดังนี้

 

  • ข้อเสนอด้านการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

-ขอให้อำนวยความสะดวกในการขอวีซาเข้าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย อาทิ การประสานสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ในการออกหนังสือเชิญและวีซาให้นักธุรกิจไทย

-ปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ SMEs Pro-active ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเดินทางไปเปิดตลาดที่สำคัญ

 

-ด้านต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงาน ขอให้มีการผ่อนปรนอากรขาเข้าหรือมาตรการจำกัดสินค้าทุนบางรายการที่มีความจำเป็นอย่างไร และขอให้คำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานมากขึ้น

-ขอให้มีการขยายเวลามาตรการอุดหนุน ต่อไปอีกหรือไม่ ในช่วงที่สถานการพลังงานทรงตัวในระดับสูง

 

  • ข้อเสนอทางด้านการเงิน และสภาพคล่อง

-ขอให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยรักษาเสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ ณ ระดับ 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

-ขอให้ ธปท. รักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบร้อยละ 3 – 5

 

-ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการที่จะช่วยบรรเทาภาระให้ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าได้ระดับหนึ่ง อาทิ มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การขยายระยะเวลาการชำระเงิน (Credit term)

-ขอให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเปิดบัญชี FCD ในจีนหรือประเทศอื่นๆ ได้

 

  • ข้อเสนอด้านการขนส่ง

-ช่วยเหลือผู้ประกอบการกรณีสินค้าที่ไม่สามารถส่งออกไปรัสเซียและยูเครนได้ และจำเป็นต้องตีกลับมาที่ไทย ขอให้มีการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร เป็นกรณีพิเศษ

 

-เสนอแนวทางการขนส่งทางรางที่เป็นทางเลือก จากจีนไปรัสเซียหรือยุโรป ขอให้กระทรวงต่างประเทศช่วยหารือหรือสอบถามข้อมูลกับทางการจีนว่ามี Logistic service provider ในจีนที่สามารถรองรับสินค้าของไทย มีรายใดบ้างและสามารถทำได้แล้วหรือไม่

 

เปิดข้อเสนอฉบับเร่งด่วน สรท. สู้ศึกวิกฤติซ้อนวิกฤติดัน เข็นส่งออกโต 5%

 

  • ข้อเสนอด้านการตลาด

-ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาตลาดทดแทน ตลาดศักยภาพระดับรอง เช่น ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งถือว่ามี Demand พอสมควร และเร่งสนับสนุนมีการใช้กรอบความตกลง RCEP เพื่อเป็นตลาดทดแทน และ FTA อื่นๆ เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เช่น Thai-EU เป็นต้น

 

-เสนอแนวทางการขนส่งทางรางที่เป็นทางเลือก จากจีนไปรัสเซียหรือยุโรป ขอให้กระทรวงต่างประเทศช่วยหารือหรือสอบถามข้อมูลกับทางการจีนว่ามี Logistic service provider ในจีนที่สามารถรองรับสินค้าของไทย มีรายใดบ้างและสามารถทำได้แล้วหรือไม่

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด