ไทย-เวียดนาม เปิดประชุม JTC เน้นขยายความร่วมมือ การค้าการลงทุน

20 เม.ย. 2565 | 04:19 น.

ไทย-เวียดนาม เปิดประชุม JTC  เน้นขยายความร่วมมือ การค้าการลงทุน พร้อมลุยเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลดอุปสรรค-ร่วมมือแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 กับนายเหวียน ห่ง เซียน (H.E. Mr. Nguyen Hong Dien) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของประเทศเวียดนาม  

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 4 ซึ่งถือเป็นการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรก นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมาที่มีการจํากัดการเดินทาง ระหว่างประเทศ

 

นายเหวียน ห่ง เซียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เวียดนาม  

สําหรับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม มีพัฒนาการในทิศทางที่เติบโตมากขึ้นนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายมีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ร่วมกันครั้งแรก ในปี 2555  มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร การเชื่อมโยงการขนส่ง

ไทย-เวียดนาม เปิดประชุม JTC  เน้นขยายความร่วมมือ การค้าการลงทุน

การธนาคาร และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น รวมถึงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการลงทุนระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทําให้การประชุม JTC แต่ละครั้งก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีตลอดมา

ไทย-เวียดนาม เปิดประชุม JTC  เน้นขยายความร่วมมือ การค้าการลงทุน

“การประชุม JTCในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือกันในลักษณะของ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายใน การขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป”

ไทย-เวียดนาม เปิดประชุม JTC  เน้นขยายความร่วมมือ การค้าการลงทุน

ด้านนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 กับนายเหวียน ห่ง เซียน (H.E. Mr. Nguyen Hong Dien) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของประเทศเวียดนาม ในวันนี้(20เมษายน)จะมีการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการหารือประเด็นการค้าการลงทุนที่สำคัญระหว่างไทยและเวียดนาม และจะมีการรับรองผลการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 กำหนดเวลาและสถานที่จัดการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 5 ต่อไป