นายกฯ หารือทูตโมร็อกโกร่วมมือทุกมิติ หนุนเพิ่ม GDP ของ 2 ประเทศ

18 เม.ย. 2565 | 09:10 น.

นายกฯ หารือ เอกอัครราชทูตโมร็อกโกฯ พร้อมสนับสนุนขยายความร่วมมือทุกมิติ การค้าการลงทุน-การศึกษาวิชาการและการพัฒนา-ท่องเที่ยว-พลังงาน เพิ่ม GDP ของสองประเทศ

18 เมษายน 2565 ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี (Mr. Abderrahim Rahhaly) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายหลังการหารือนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตโมร็อกโก ชื่นชมประวัติการทำงาน ซึ่งสะท้อนประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ เชื่อมั่นว่า เอกอัครราชทูตโมร็อกโกจะเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือไทย โมร็อกโกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศร่วมกัน ซึ่งโมร็อกโกเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของไทยในแอฟริกา เชื่อมั่นว่า หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ดีขึ้น จะขยายความร่วมมือเพิ่ม GDP ของทั้งสองประเทศ และขอบคุณโมร็อกโกที่สนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบ OIC

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ การต้อนรับของนายกรัฐมนตรี หวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือไทยโมร็อกโกให้มีพลวัตมากขึ้นในทุกมิติ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ขอใช้โอกาสนี้สวัสดีวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ถึงนายกรัฐมนตรี และคนไทยทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง และสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมปรึกษาหารือทางการเมือง (Political Consultations: PC) ไทย – โมร็อกโก ครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ 

ด้านการค้าการลงทุน 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โมร็อกโกเป็นคู่ค้าที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือ ในปี 2564 การค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 24 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นประตูการค้าให้แก่กันและกันสู่ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และแอฟริกาได้

ฝ่ายเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า หวังว่าจะมีการจัดการประชุมเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าไทยโมร็อกโก (Trade Agreement) ซึ่งหวังว่าภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ไทยพร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในโมร็อกโก และไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติหากภาคเอกชนโมร็อกโกมีความสนใจฝ่ายไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกซึ่งขอให้เอกอัครราชทูตช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

ด้านการศึกษา วิชาการ และการพัฒนา

นายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณที่ให้ทุนฝึกอบรมอิหม่าม เชื่อมั่นว่าความร่วมมือทางวิชาการมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโมร็อกโก หากฝ่ายโมร็อกโกประสงค์มีความความร่วมมือด้านการศึกษาด้านใดขอให้ประสานติดต่อทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป 

ไทยชื่นชมโมร็อกโกที่มีความโดดเด่นด้านมุสลิมสายกลาง และให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้บุคคลในสังคมทุกเชื้อชาติและศาสนายอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในอัตลักษณ์ ของผู้อื่น ทำให้สังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันโดยสันติ

ด้านการท่องเที่ยว

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยต่างพร้อมสนับสนุนกิจรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ในภาคประชาชน 

ด้านพลังงาน

นายกรัฐมนตรีชื่นชมศักยภาพของโมร็อกโกด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนระหว่างกัน 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตโมร็อกโกได้สนับสนุนและอวยพรประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2565 ภายใต้ แนวคิดหลัก "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" หรือ Open Connect Balance เชื่อมั่นว่า จะเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศและประชาชนไทยอย่างแน่นอน