เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ปี 64 65 ล่าสุด ธ.ก.ส. กางไทม์ไลน์โอนเงินดูด่วนที่นี่

13 ธันวาคม 2564

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 65 ล่าสุด ธ.ก.ส.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรกางไทม์ไลน์โอนเงิน เกษตรกรอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ chongkho.inbaac.com

เกาะติดความคืบหน้าการจ่าย"เงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 65 ไร่ละ 1,000 บาท หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  หนึ่งในมาตรช่วยเหลือเกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

 

ล่าสุดวันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กำหนดวันโอนเงินให้ชาวนาระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน

 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน เข้าบัญชีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน โดยตรง ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564

 

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 65

  • จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท
  • ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 20,000 บาท
  • วงเงินงบประมาณรวม 54,972.72 ล้านบาท

วิธีตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 65

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

 

เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com หรือคลิกที่นี่

  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • กดค้นหา
  • ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขาธกส./สถานะ ให้ท่านทราบ

 

ธ.ก.ส.

 

ขณะที่เพจ ธ.ก.ส. ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้โพสต์ข้อความว่า แผนการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 1-3 เพิ่มเติม และ งวดที่ 4-7 ตามประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 7 และ 8 ดังนี้

 

  • ตำบลจันทิมา และ ตำบลช่องลม  โอนวันที่ 9 ธันวาคม 2564
  • ตำบลโนหลวง,ตำบลบึงทับแรต  โอนวันที่ 13 ธันวาคม 2564
  • ตำบลประชาสุขสันต์ และ หนองหลวง โอนวันที่ 14 ธันวาคม 2564

 

 

 

ธ.ก.ส.ลานกระบือ

 

ธ.ก.ส.สาขาลานกระบือ ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ดังนี้

 

1. ลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ทุกธนาคารได้ตลอดเวลา

 

2. ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารให้มาถอนเงินตาม แผนการจ่ายเงินที่กำหนด เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

3. เกษตรกรที่ได้รับเงิน งวดที่ 1 จะเป็นเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวงวดที่ 1 - 2 และงวดที่ 3 (คาดว่าจะ

เก็บเกี่ยว ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564) เพิ่มเติม และงวดที่ 4-7 เป็นเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ถึงวันเก็บเกี่ยวจะมีรอบการโอนครั้งต่อไป

 

4. ขอความร่วมมือลูกค้า เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทางธนาคารจึงขอความร่วมมือ กรณีเกษตรกรลูกค้าท่านใดมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถถอนหรือตรวจสอบยอดภายหลังแผนการจ่ายได้ตลอดในสัปดาห์ถัดไปทั้งนี้ ธนาคารอาจจะขอกำหนดจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการตามความเหมาะสมในแต่ละวันที่ทำการ

 

ที่มา: ธ.ก.ส.