svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สงกรานต์ วันนี้ เปิดวิ่งฟรี 'มอเตอร์เวย์M6 บางปะอิน-โคราช' รับคนแห่เข้ากรุง

15 เมษายน 2565

สงกรานต์วันนี้ เปิดวิ่งฟรี  'มอเตอร์เวย์M6 บางปะอิน-โคราช' ช่วงขามทะเลสอ-ปากช่อง รับคนกลับเข้ากรุง 15  -18 เม.ย.65แบ่งเบา จราจรแออัดบนถนนมิตรภาพ

 

กรมทางหลวงมีมาตรการแก้ปัญหาจราจรติดตัดบนถนนมิตรภาพโดยเปิดบริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนเส้นทาง ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 (มอเตอร์เวย์)M  6  สายบางปะอิน -นครราชสีมา(โคราช) ในบางช่วงบางตอนที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

 

เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 65 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์M6) ช่วง อ.ปากช่อง - อ.สีคิ้ว - อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา(โคราช)

 

 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงขากลับ ที่คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร(กทม.) ระหว่างวันที่15-18เมษายน 2565 กรมทางหลวงจึงอำนวยความสะดวกเปิดให้รถวิ่งฟรี เริ่มวันนี้(15เมษายน)

 

บนเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ตั้งแต่ช่วงอำเภอขามทะเลสอ ถึงอำเภอปากช่อง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการจรจรบนถนนมิตรภาพ

 

 

สำหรับแผนจราจรของกรมทางหลวง เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) โดยขยายระยะทางเพิ่มจากที่เปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จากช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. และเปิดเพิ่มช่วง อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสออีก 28 กม. รวมจาก อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม.

 

 

การเปิดให้บริการจะเป็นในรูปแบบการเดินรถทางเดียว โดยจะเปิดใช้ช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

การเปิดให้บริการวิ่งฟรี บนมอเตอร์เวย์ M6 มีรายละเอียด ดังนี้

  •  ขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2565
  • ขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 18 เมษายน 2565

 

การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ มีจุดเข้า – ออก ดังนี้

 

จุดที่ 1: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

จุดที่ 2: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)

จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

 

ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. และสามารถขยายช่วงเวลาให้บริการได้ 24 ชั่วโมงกรณีถนนมิตรภาพหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงขาออกกรุงเทพฯ วันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 และช่วงขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 โดยอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อเท่านั้น และให้ใช้ความเร็วห้ามเกิน 80 กม./ชม.

 

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปช่วงบริเวณลำตะคอง เพื่อความปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร โดยในระหว่างการเปิดให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. 0 2206 3789