svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เร่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา คาดงานระบบลงนามสัญญาธ.ค.นี้

08 มีนาคม 2562

ใกล้แล้วเสร็จ ! มอเตอร์เวย์ สาย บางปะอิน – นครราชสีมา คืบหน้ากว่า 68% กรมทางหลวงเร่งเปิดให้บริการปี 64 คาดงานระบบ O&M ลงนามสัญญา ธ.ค. นี้ ด้านกลุ่มซีวิลยันทยอยส่งมอบได้งานก่อสร้างบางส่วนแล้วพร้อมร่วมประมูลงานระบบ O&M

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยหลังจากนำสื่อมวลชนดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – นครราชสีมา ว่าปัจจุบันงานโยธามีความก้าวหน้าในภาพรวม 68% ซึ่งได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างในทุกสัญญาของโครงการและคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามกำหนดพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2564 โดยโครงการดังกล่าวจะมีแนวเส้นทางส่วนใหญ่ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ บางปะอิน – ปากช่อง ระยะทาง 103 กิโลเมตร และ ปากช่อง – นครราชสีมา ระยะทาง 93 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 196 กิโลเมตร

เร่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา คาดงานระบบลงนามสัญญาธ.ค.นี้

ในส่วนการให้เอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance:O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา นั้น ทางเอกชนจะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบำรุงรักษาของโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนลงทุนทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทน (Availability Payment: AP) เป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด ภายในกรอบวงเงินที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน ไม่เกิน 33,258 ล้านบาท 

เร่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา คาดงานระบบลงนามสัญญาธ.ค.นี้

“ขณะนี้กรมทางหลวงได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินข้อเสนอและเจรจาต่อรองสัญญา ตรวจร่างสัญญาและเสนอขออนุมัติผลการคัดเลือก ตลอดจนลงนามในสัญญาร่วมเพื่อให้ได้เอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้”

โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 62 ได้มีเอกชนซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุนฯ (RFP) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – นครราชสีมาแล้ว จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1. บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 2. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 4. บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 5.บจก. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 6. บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง 7. บมจ.ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 8. บจก.สี่แสงการโยธา (1979)  9. บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ และ 10. บมจ. ช.การช่าง

เร่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา คาดงานระบบลงนามสัญญาธ.ค.นี้

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคต่างๆของประเทศ ได้อย่างสมบูรณ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาจราจรระหว่างภาค ส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังทั่วทุกภูมิภาค เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ด้านนาย ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ในฐานะผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 29, 30, 31 และ 16 ได้กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ส่งมอบงาน 100% ของตอนที่ 30 ให้กรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าน่าจะส่งมอบงานตอน 29 และ 31 ทั้งหมดได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้เพื่อสอดรับกับแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 ทางบริษัทฯยังเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปในส่วนการรับสัมปทาน O&M โดยมีแผนที่จะร่วมลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานของประเทศ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับงานของสัญญาในรูปแบบ O&M ในอนาคตด้วย

เร่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา คาดงานระบบลงนามสัญญาธ.ค.นี้