วิธีร้องเรียน ร้องทุกข์ สคบ. หากผู้บริโภคถูกหลอก ถูกโกง ถูกเอาเปรียบ ทำยังไง

13 เม.ย. 2565 | 23:31 น.

วิธีร้องเรียน ร้องทุกข์ สคบ. กรณีผู้บริโภคถูกหลอก ถูกโกง ถูกเอาเปรียบ ทำยังไง โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ 2565 หรือเทศกาลต่าง ๆ ติดต่อสายด่วนหมายเลขใดได้บ้าง หรือหากต้องการร้องเรียนออนไลน์ ต้องเริ่มต้นยังไง เช็คได้เลยที่นี่

ปัญหาการถูกหลอกลวง เอาเปรียบเป็นปัญหามายาวนานทุกยุคทุกสมัย ยิ่งในปัจจุบันนี้โลกทั้งโลกกำลังเข้าไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ภัยต่าง ๆ มากมายสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย และรวดเร็ว ผู้บริโภคอย่างเรา ควรต้องหาทางป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี แต่หากใครพลาดถูกโกง สามารถร้องเรียน หรือร้องทุกข์ง่าย ๆ ที่ สคบ. โดยเรามีวิธีการร้องเรียนมาฝากดังนี้

 

ปัจจุบันช่องทางการแจ้งเรื่องราวร้องทุก และร้องเรียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีด้วยกันหลายช่องทาง ประกอบด้วย

 

หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

สำหรับการร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ มีวิธีดังนี้

 • เข้าไปที่แอปฯ OCPB Connect หรือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เข้าระบบร้องทุกข์ เมนู ร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ
 • ลงทะเบียน ด้วยชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • กำหนดรหัสใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่กำหนด
 • กรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องทุกข์ 
 • กรอกชื่อผู้ประกอบการที่ถูกร้องทุกข์ 
 • แจ้งรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์
 • แนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบ
 • ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด 
 • กดส่งเรื่องร้องทุกข์
 • ผู้ร้องจะได้รับเลขร้องทุกข์สำหรับติดตามการดำเนินการ

 

การร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ สคบ.

ยื่นร้องทุกข์กับสคบ. ควรมีเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 • สำเนาหนังสือสัญญา/คำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ/ใบแจ้งซ่อมสินค้า
 • สำเนาหลักฐานหรือเอกสารการติดต่อกับผู้ประกอบการ
 • สำเนาเอกสารการโฆษณา (ถ้ามี) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียน มีดังนี้

 • สินค้าและบริการทั่วไป
 • โฆษณาเกินจริง
 • สัญญาไม่เป็นสัญญา
 • ไม่ติดฉลากสินค้า
 • ซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่ได้รับสินค้า
 • ซื้อบ้านไม่ได้บ้าน
 • กรณีที่ปัญหามีการถูกละเมิดสิทธิที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายอื่น 

 

ระบบบริการผู้บริโภค OCPB Connect

 

สำหรับเรื่องที่สคบ.ไม่รับร้องเรียน มีด้วยกันดังนี้

 • เรื่องที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลด้วยตัวเอง
 • เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาล
 • เรื่องที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลด้วยตัวเอง แต่สคบ.บังคับคดีตามคำพิพากษา
 • เรื่องที่อยู่ในกระบวนการล้มละลาย
 • เรื่องที่อายุความสิ้นสุดลงแล้ว
 • เรื่องที่ผู้บริโภคยื่นไว้แต่ไม่มีความชัดเจน เช่น หลักฐาน เนื้อหาสาระที่ร้องทุกข์ หรือเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 • เรื่องที่ สคบ. ได้มีหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์มาชี้แจงเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้มาพบ หรือไม่ส่งเอกสารแต่อย่างใด

 

ขณะเดียวกัน สคบ. ยังแจ้งเตือนผู้บริโภคด้วยว่า ปัจจุบันกระแสซื้อสินค้าออนไลน์ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม และมีเรื่องร้องเรียนเกิขึ้นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อสินค้าและบริการ

 

เช่นเดียวกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 หากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอาเปรียบ หลอกลวง หรือแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งมายังสคบ.ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น

 

chatbot สคบ. เพื่อเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาผู้บริโภค