กสทช.กำชับค่ายมือถือดูแลสัญญาณไม่ให้ล่มช่วงสงกรานต์

12 เม.ย. 2565 | 06:00 น.

รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ ค่ายมือถือทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันสัญญาณล่ม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้กำชับโอเปอเรเตอร์ ค่ายมือถือทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมๆ กัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2565 

 

รวมถึงวันหยุดต่อเนื่องต่าง ๆ เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญ เป็นช่วงเวลาของครอบครัว ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้จึงต้องติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง 

 

จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช. ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งาน และสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สำนักงานฯ ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัยด้วย

อย่างไรก็ตามในการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงาน กสทช.ด้วยช่องทางต่อไปนี้

  • ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในเวลาทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือส่งจดหมายมายังสถานที่ข้างต้น
  • ร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางโทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ 0 2634 6000 หรือ Call Center: 1200 กด 1 ฟรี
  • ร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางอีเมล์ : [email protected], [email protected]