สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจงข่าวบิดเบือน เกรงสังคมเข้าใจผิด

12 เม.ย. 2565 | 04:38 น.

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ฯ ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุข่าวบิดเบือน แจงผลประชุมแก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทางสมาคมฯไม่ได้รับปากจะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ต่ำกว่า 12.50 บาทต่อกก. รวมถึงห้ามขึ้นราคาอาหารสัตว์

 

รายงานจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยว่า ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ. 0446 / 2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การให้ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริง เนื้อหาสำคัญระบุว่า

 

ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยมีท่านเป็นประธานการประชุม ต่อมานายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง (นายรังสี ไผ่สอาด) ได้ให้ข่าวกับสื่อบางฉบับ เกี่ยวกับรายละเอียดผลการประชุมดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาข่าวมีความบิดเบือนไม่ตรงตามที่หารือในที่ประชุม ดังนี้

 

พรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล

 

1.ที่ประชุมมีมติให้อาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 12.50 บาท/กก. ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงข้อสอบถามของนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังเท่านั้น และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ตอบคำถามชัดเจนแล้วว่าเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้เพราะสมาคมไม่มีอำนาจประกันราคา จะต้องสอบถามสมาชิกก่อน

 

2. การอนุญาตผ่อนปรนมาตรการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO (ให้นำเข้าได้ 3.8 แสนตัน ภาษี 0%) มีเงื่อนไข คือ ห้ามขึ้นราคาอาหารสัตว์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องของอธิบดีกรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ตอบแล้วว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้วัตถุดิบ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะนำเข้ามาได้ตามจำนวนและราคาที่ต้องการ จำนวนนำเข้าอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 0-100% ทั้งนี้ราคาวัตถุดิบขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ 1.นโยบายรัฐ และ 2.สถานการณ์ตลาดโลก

 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจงข่าวบิดเบือน เกรงสังคมเข้าใจผิด

 

3. ตัวเลขผลผลิตข้าวโพดหลังนาที่ออกสู่ตลาดมีจำนวน 0.39 ล้านตัน มิใช่ 0.83 ล้านตันตามในข่าวแต่ อย่างใด

 

จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขข่าวที่บิดเบือนดังกล่าว อันจะส่งผลต่อความเข้าใจผิดของประชาชนทั่วไปต่อภาครัฐและภาคธุรกิจอาหารสัตว์ ลงนามโดยนายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย