svasdssvasds

ราคาน้ำมันไทยไม่แพงแซงเพื่อนบ้าน รัฐบาลยกราคาทั่วโลกเทียบที่ไหนแพงสุด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 เม.ย. 2565 เวลา 2:26 น. 520

โฆษกรัฐบาลแจง ราคาน้ำมันไทยไม่ได้ราคาแพงที่สุด ยกราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม LPG ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลกมาเปรียบเทียบ ส่วนประเทศไหนขายราคาเท่าไหร่ แพงกว่าไทยแค่ไหน เช็คเลย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเทียบกับราคาพลังงานทั้งราคาน้ำมัน ดีเซล เบนซิน ราคาก๊าซก๊าซหุงต้ม LPG ในหลายประเทศทั่วโลก ราคาพลังงานในประเทศไทยยังไม่แพงที่สุด แลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยพลังงานทั่วโลก ราคาพลังงานในประเทศไทย ถือว่ายังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยพลังงานทั่วโลกเช่นกัน

 

สำหรับราคาน้ำมันดีเซล

 

ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ประเทศไทยยังอยู่ที่ 29.49 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลทั่วโลกอยู่ที่ 43.85 บาท/ลิตร โดยราคาน้ำมันดีเซลของประเทศต่าง ๆ มีดังนี้

 • ฮ่องกง อยู่ที่ 84.97 บาท/ลิตร 
 • นอร์เวย์ อยู่ที่ 80.57 บาท/ลิตร 
 • อังกฤษอยู่ที่ 77.80 บาท/ลิตร 
 • สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 44.92 บาท/ลิตร 
 • อินเดีย 44.23 บาท/ลิตร 
 • ญี่ปุ่นอยู่ที่ 40.41 บาท/ลิตร  

 

ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในอาเซียน มีราคาดังนี้

 • สิงคโปร์ อยู่ที่ 64.90 บาท/ลิตร 
 • สปป.ลาว อยู่ที่ 48.60 บาท/ลิตร 
 • ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 47.36 บาท/ลิตร 
 • กัมพูชา อยู่ที่ 43.78 บาท/ลิตร 
 • เมียนมา อยู่ที่ 41.83 บาท/ลิตร 
 • อินโดนีเซีย อยู่ที่ 40.86 บาท/ลิตร

ราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG

 

ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ประเทศไทยยังอยู่ที่ 19 บาท/กก. ขณะที่ราคาเฉลี่ย LPG ทั่วโลกอยู่ที่ 52.96 บาท/กก. โดยราคา LPG ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีดังนี้

 • สวีเดน อยู่ที่ 93.65 บาท/กก. 
 • อินเดีย อยู่ที่ 61.20 บาท/กก. 
 • อังกฤษ อยู่ที่ 58.19 บาท/กก. 
 • ออสเตรเลีย อยู่ที่ 56.63 บาท/กก. 
 • เกาหลีใต้ อยู่ที่ 56.37 บาท/กก. 
 • ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 51.61 บาท/กก. 
 • ตุรกี อยู่ที่ 49.52 บาท/กก. 
 • กัมพูชา อยู่ที่ 45.89 บาท/กก. 

 

ราคาน้ำมันเบนซิน

 

ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประเทศไทยยังอยู่ที่ 38.35 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาเฉลี่ยน้ำมันเบนซินทั่วโลกอยู่ที่ 45.36 บาท/ลิตร โดยราคาราคาน้ำมันเบนซินประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีดังนี้ 

 • ฮ่องกง อยู่ที่ 96.24 บาท/ลิตร 
 • นอร์เวย์ อยู่ที่ 83.11 บาท/ลิตร 
 • อังกฤษ อยู่ที่ 71.60 บาท/ลิตร 
 • อินเดีย อยู่ที่ 49.74 บาท/ลิตร 
 • ญี่ปุ่น อยู่ที่ 46.27 บาท/ลิตร 
 • สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 40.47 บาท/ลิตร 

 

ส่วนราคาน้ำมันเบนซินในอาเซียน มีดังนี้

 • สิงคโปร์ อยู่ที่ 70.53 บาท/ลิตร 
 • สปป.ลาว อยู่ที่ 57.82 บาท/ลิตร 
 • ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 48.63 บาท/ลิตร 
 • กัมพูชา อยู่ที่ 47.91 บาท/ลิตร 
 • เวียดนาม อยู่ที่ 43.53 บาท/ลิตร 
 • มาเลเซีย อยู่ที่ 40.12 บาท/ลิตร

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

นายธนกร กล่าวว่า รัฐบาล ได้มีมาตรการดูแลราคาพลังงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 จากนั้นเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 รัฐจะช่วยส่วนที่ราคาเพิ่มเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง หรือ 50%

 

รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบราคาค่าก๊าซหุงต้มให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มเป็น 100 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคงราคาขายปลีก NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ทั่วไป 

 

อีกทั้งยังช่วยราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน สนับสนุนราคาก๊าซ NGV ให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน โดยจะตรึงไว้ที่ราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน  

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังดูแลในส่วนของค่าไฟฟ้า ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 โดยช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งคนในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 20 ล้านรายทั่วประเทศ โดยงบประมาณด้านพลังงานที่ภาครัฐช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เหตุการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน เป็นเงินจำนวน 164,228 ล้านบาท คาดว่าจะใช้งบประมาณอีก 43,602 - 45,102 ล้านบาทในการดำเนินมาตรการที่กล่าวข้างต้นต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง