เว้น มาตรการรับซื้อข้าวโพด 3:1 ออกฤทธิ์ ทุบราคาร่วง โรงงานหยุดรับซื้อ

07 เม.ย. 2565 | 03:25 น.

พ่อค้า ระส่ำ โรงงานอาหารสัตว์ บางโรง แผลงฤทธิ์ หยุดรับซื้อข้าวโพด- ปลายข้าวท่อน รอลุ้น ผลประชุม นบขพ. วันนี้ เว้นมาตรการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3:1 นำเข้าข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด 1.5 ล้านตัน มติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่

แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 4/2564  มีวาระเรื่องเพื่อทราบ อาทิ  สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/2565 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/2565

 

เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่  1.มาตรการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565  (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) และ  ร่างยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 – 2567 (กรมส่งเสริมการเกษตร)

 

แหล่งข่าววงการค้าพืชไร่ กล่าวว่า การเว้นมาตรการ เว้นมาตรการ 1:3 นำเข้าข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด 1.5 ล้านตัน เริ่มออกฤทธิ์แล้ว วันนี้ราคาข้าวโพดเริ่มลงแล้ว เนื่องจาก มีโรงงานอาหารสัตว์บางแห่งหยุดรับซื้อข้าวโพดมาเป็นอาทิตย์แล้ว คงรอดูผลวันนี้ว่าจะออกมาทิศทางไหน แล้วถ้ามีมติเห็นชอบคาดว่าจะเข้าที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า 

 

เช่นเดียวกับแหล่งข่าวผู้ประกอบการโรงสี กล่าวว่า วันนี้โรงงานอาหารสัตว์หยุดรับซื้อปลายข้าวท่อนด้วย 

 

 

บรรยากาศที่ประชุม เวลา 10.05 น. ยังไม่เริ่ม ทั้งที่กำหนดการ ระบุเวลาเริ่มประชุม  9.00 น. 

 

 

ประชุม นบขพ.

อนึ่ง ที่มาของรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 3 ส่วน อัตราส่วนการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน เพื่อบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเป็นการชั่วคราว มติ ครม.วันที่ 8 พ.ย.2559

 

ประเทศไทย ไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้าจากข้าวสาลีมาตั้งแต่ปี 2550 ข้าวสาลี (พิกัด 1001) ได้มีการแยกรายละเอียดพิกัด เป็นข้าวสาลีอื่นๆ (สำหรับอาหารสัตว์ พิกัด 10019990000) เมื่อปี 2555 โดยระหว่างปี 2555-2560 มีการนำเข้าข้าวสาลีรวมทุกชนิด (สำหรับอาหารคนและสัตว์) ปริมาณ 17.8 ล้านตัน มูลค่ารวม 153,126 ล้านบาท และเฉพาะข้าวสาลี สำหรับผลิตอาหารสัตว์ (พิกัด 10019990000) มีการนำเข้า 11.8 ล้านตัน มูลค่า 91,793 ล้านบาท

 

สำหรับมาตรการการรับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ของเกษตรกรจากสัดส่วน 1:3 กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

 

ต่อมา  เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ขออนุญาตนาเข้าข้าวสาลีเข้ามา ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 3 ส่วน อัตราส่วนการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน เพื่อบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเป็นการชั่วคราวซึ่งจากการดำเนินมาตรการ 1 : 3 พบว่า ในปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าข้าวสาลี 1.66 ล้านตัน ขณะที่ปี 2559 มีการนำเข้า 3.55 ล้านตัน โดยมีปริมาณลดลง 1.89 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 53.24