“วราวุธ ”  หนุน กรมควบคุมมลพิษ( คพ.) ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

06 เม.ย. 2565 | 01:38 น.

“วราวุธ ”  ให้กำลังใจกรมควบคุมมลพิษ( คพ.) ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวในวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ครบรอบ 30 ปี “คพ. ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" ว่า  คพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากมายอยู่แล้ว

 

จากนี้จะมีบทบาทและภารกิจมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การทำงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะหน่วยงานภายในกระทรวงหรือข้ามกระทรวงไปยังหน่วยงานอื่นๆ  ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่เกินความสามารถ

“วราวุธ ”  หนุน กรมควบคุมมลพิษ( คพ.) ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

เชื่อว่า คพ. มีความมุ่งมั่นจัดการกับปัญหามลพิษ ช่วยเหลือประสานงานข้อร้องเรียนต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง ผมขอส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้อย่าท้อถอย ตั้งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนและหมั่นเพียรต่อไป เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง

“วราวุธ ”  หนุน กรมควบคุมมลพิษ( คพ.) ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สิ่งที่ท้าทาย คพ.อยู่เสมอคือความคาดหวังของประชาชนมีมากขึ้นในทุกๆ วัน ด้วยชื่อของหน่วยงานที่กำกับว่า "ควบคุมมลพิษ" จึงกลายเป็นความรับผิดชอบที่หนักหน่วง แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า

“วราวุธ ”  หนุน กรมควบคุมมลพิษ( คพ.) ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

"เรากลับเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความพลั้งเผลอหรือความตั้งใจของประชาชน แต่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมด้วย ในขณะที่ภาคีและภาคส่วนต่างๆ ก็มีกฎหมายเฉพาะตัว"

 

นายจตุพร  กล่าวว่า ทส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการทำงานที่จะต้องเกิดการควบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน จึงได้นำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค(สสภ.1-16)ชึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางแต่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคไปอยู่ภายใต้สังกัด คพ.

“วราวุธ ”  หนุน กรมควบคุมมลพิษ( คพ.) ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและใกล้ชิดประชาชนในทุกพื้นที่ การทำงานที่ผ่านมามีความก้าวหน้า ขอชื่นชมการทำงานของอธิบดี คพ. นายอรรถพล เจริญชันษา  มีความตั้งใจในการทำงานเรื่องมลพิษ ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมาปฏิบัติภารกิจดูแล มีความรวดเร็ว ฉับไว และใกล้ชิดประชาชน

 

จึงอยากขอฝากไว้ว่าประชาชนมีความคาดหวังต่อ คพ. สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จะทำอย่างไรให้ประชาชนทราบว่าเราลงไปแก้ไขปัญหาแล้ว อธิบายถึงระยะเวลาในการจัดการปัญหา

 

รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดคอยชี้ขาดบทลงโทษ ขออวยพรให้เพื่อนการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง คพ. ก็พยายามบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกับหน่วยงานท้องถิ่น