ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด     

05 เม.ย. 2565 | 03:30 น.

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนแห่นำทุเรียนตัวอย่างจากสวน ตรวจหาเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้ง กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอไฟเขียวเก็บเกี่ยว ตามมาตรการสกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด 

    ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ อ.แกลง นับ 100 ราย แห่นำทุเรียนตัวอย่าง มารับการตรวจหาเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเก็บเกี่ยว หลังเจ้าหน้าที่เปิดให้เกษตรกรนำทุเรียนมาตรวจตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นมา เพื่อส่งขายล้งรับซื้อ พ่อค้าคนกลาง และนำออกขายได้ต่อไป

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการตัดทุเรียนก่อนกำหนด หรือป้องกันการนำทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งผลการตรวจพบว่า ทุเรียนของเกษตรกรบางรายไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แนะนำแนวปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะวันเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ก่อนนำมาตรวจซ้ำอีก 

ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด      

ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด      

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศให้เกษตรกรและมือตัดทุเรียน ที่มีความประสงค์เก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันเก็บเกี่ยวที่ประกาศ คือ พันธุ์กระดุม กำหนดเก็บเกี่ยววันที่ 20 มี.ค.2565 พันธุ์ชะนีและพวงมณี วันที่ 10 เม.ย.2565 และพันธุ์หมอนทอง วันที่ 25 เม.ย. 2565 ให้แจ้งความประสงค์เก็บเกี่ยวได้ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตั้งแปลง หรือสถานที่อื่นตามที่กำหนด 

 

โดยให้นำตัวอย่างทุเรียนในแปลงที่จะเก็บเกี่ยว จำนวน 1 ลูก มาตรวจหาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน อย่างน้อย 2 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว โดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 

ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด      

ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด      

พันธุ์กระดุม เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนต้องได้ 27 % ขึ้นไป 

พันธุ์ชะนีและพันธุ์พวงมณี 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และ

พันธุ์หมอนทอง 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป 

ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด      

หากตรวจพบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าที่ประกาศ ให้ถือว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ต้องเว้นระยะ 3 วัน จึงจะสามารถนำมาขอตรวจซ้ำได้ โดยจะรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ก่อนวันเก็บเกี่ยว ไปจนถึงวันที่ 25 เม.ย.2565 นี้ ซึ่งเป็นวันเก็บเกี่ยวพันธุ์หมอนทอง 

 

ในส่วนของทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบ ไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่

ระยองแห่วัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งก่อนตัด สกัดทุเรียนอ่อนออกตลาด