svasdssvasds

วิ่งฉิว 4 เลน ทล.ขยายถนนทล.202 ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.ยโสธร แก้รถติด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 มี.ค. 2565 เวลา 9:20 น.

ทล.ลุยอัพเกรดขยายถนน ทล.202 ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.ยโสธร 4 เลน วงเงิน 1.3 พันล้านบาท แล้วเสร็จ เร่งระบายปริมาณการจราจรแดนอีสาน หนุนท่องเที่ยวภูมิภาค

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.267+630 – กม.300+423 ระยะทางยาวประมาณ 32.79 กิโลเมตร งบประมาณ 1,320 ล้านบาท โดยทล.ได้ก่อสร้างขยายสายทางดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร 

 

 

 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร สิ้นสุดที่ บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.267+630 - กม.283+980 ระยะทาง 16.35 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.283+980 - กม.300+423 ระยะทางรวม 16.43 กิโลเมตร  ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง มีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
 

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก เป็นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง เพื่อให้ผู้สัญจรและรถบรรทุกสินค้าสามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

 

 

วิ่งฉิว 4 เลน ทล.ขยายถนนทล.202 ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.ยโสธร แก้รถติด


อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาจราจร โดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออก  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตรต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย 
 

วิ่งฉิว 4 เลน ทล.ขยายถนนทล.202 ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.ยโสธร แก้รถติด

แท็กที่เกี่ยวข้อง