ขยายถนนสาย 202 ยโสธร – อำนาจเจริญ 1.2 พันล้าน เชื่อมประตูการค้าอินโดจีน

25 ก.พ. 2565 | 08:10 น.

ทล.เร่งขยายถนนสาย 202 ช่วง จ.ยโสธร - บ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ งบ 1.2 พันล้านบาท เผยแผนก่อสร้างคืบหน้า 95%คาดแล้วเสร็จเม.ย.65 พร้อมกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เชื่อมเส้นทางแดนอีสานสู่ประตูการค้าอินโดจีน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ ระยะทาง 32.79 กิโลเมตร เส้นทาง งบประมาณรวม 1,271 ล้านบาท  ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 95 %  คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน ปี 2565 ที่ผ่านมากรมทางหลวงเปิดให้บริการบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปแล้วระยะทาง 16.35  กิโลเมตร  

ขณะเดียวกันกรมฯจึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวระหว่าง กม. 267+630 - กม.300+423 ระยะทางรวม 32.78  กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร สิ้นสุดที่ บ.น้ำปลีก  ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.267+630-กม.283+980  ระยะทาง 16.35 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.283+980-กม.300+423 ระยะทางรวม 16.43 กิโลเมตร โดยขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) คันทางเดิม 10 เมตร ขยายเป็น 24.10 เมตร ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบเป็นราวหรือกําแพงกั้น (Barrier Median)  รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองอีก 9  แห่ง  และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 45  แห่ง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอด

ขยายถนนสาย 202 ยโสธร – อำนาจเจริญ 1.2 พันล้าน เชื่อมประตูการค้าอินโดจีน

สำหรับทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ–เขมราฐ เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก-ตะวันออก  มีระยะทางตลอดทั้งสาย 392.32 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสายสำคัญผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนรวม 9 แห่ง ส่งผลให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

ขยายถนนสาย 202 ยโสธร – อำนาจเจริญ 1.2 พันล้าน เชื่อมประตูการค้าอินโดจีน

 


อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจร เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน  ช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล