ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

17 มี.ค. 2565 | 06:00 น.

กรมควบคุมโรค เตือนโทษปรับสูงสุด 4 หมื่นบาท ร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ต้องขายบุหรี่ ที่มีภาพคำเตือนแบบใหม่เท่านั้น

กรมควบคุมโรค เริ่มแจ้งเตือน ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกที่ขายบุหรี่ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทซิกาแรต พ.ศ. 2564 เพราะตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป บุหรี่ที่จะขายได้ต้องมีซอง/หีบห่อที่จัดพิมพ์รูปภาพข้อความคำเตือนพิษภัยบุหรี่แบบใหม่แล้วเท่านั้น 

ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมทีมนิติกร ลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่, เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ และตำรวจท้องที่

ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กับร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกบุหรี่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พบร้านค้าหลายแห่งลักลอบขายบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนพิษภัย รวมทั้งมีการขายบุหรี่ที่มีซองไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบการตั้งโชว์ซองบุหรี่ และแผ่นป้ายโฆษณาบุหรี่อย่างชัดเจน  

ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดของกลาง รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตามมาตรา 38 วรรค 2

  • ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
  • และมาตรา 31 (1)  ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • และปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมีการฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง

ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งเตือนไปยังตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกที่ขายบุหรี่ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

"บุหรี่ที่จะขายได้ต้องมีซอง/หีบห่อที่จัดพิมพ์รูปภาพข้อความคำเตือนพิษภัยบุหรี่แบบใหม่แล้วเท่านั้น"

ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทซิกาแรต พ.ศ. 2564 หากผู้ใดฝ่าฝืนขายบุหรี่ซองรูปแบบเก่า จะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ร้านค้าเช็คด่วน ดีเดย์ 11เม.ย.65 ปรับ 4หมื่นบาท ขายบุหรี่ซองแบบเก่า

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. 0 2590 3852