รู้ยัง “จีน-มาเลเซีย” ทำมาตรฐาน “ ทุเรียนมูซังคิง” ทะลวง Zero Covid

02 มี.ค. 2565 | 11:34 น.

ไทยมีหนาว "จีน-มาเลเซีย" ร่วมกันกำหนดมาตรฐานทุเรียนมูซังคิง ทะลวง Zero Covid ประเทศไทย จะทำอย่างไร ต้องจับตา

ศักดา ศรีนิเวศน์

 

นายศักดา ศรีนิเวศน์ อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โพสต์เฟซบุ๊ก ศักดา ศรีนิเวศน์  เผยถึงความคืบหน้า ว่าในขณะนี้ ประเทศมาเลเชีย ที่รู้จัก ก็คือ "มูซังคิง"  ร่วมมือกับทางการจีนนำระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของทุเรียนทุกผล ทุกชิ้นที่แกะ เพื่อป้องกันการปลอมปน ที่คือสิ่งที่ทางการมาเลเซียขอความร่วมมือในการจัดทำกับทางการจีน เพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพและชื่อเสียงของทุเรียนมาเลเซีย ให้เหนือกว่าทุเรียนของทุกชาติ

 

เพื่อให้ทุเรียนมาเลเซียเป็นทุเรียนระดับพรีเมี่ยมตลอดกาล เพื่อครองตลาดบน ในขณะที่ของไทยยังแก้ปัญหาไม่ตก ถ้ายังมีปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนไปหลอกขายคนจีนบ่อยเข้า ไม่ช้าก็ทางการจีนก็คงต้องจัดให้เข้าระบบนี้เพิ่มเติมจาก GAP เช่นกัน ใครไม่เข้าก็ส่งออกไม่ได้ ซึ่งระบบนี้ถ้ามีปัญหาแล้วตรวจสอบว่ามาจากสวนไหน ล้งไหน ก็คงถูกแบนห้ามส่งออกและต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นราย ๆ ไป

 

ร่างมาตรฐานทุเรียน "มูซังคิง"

ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าประเทศไทยควรอย่างยิ่งจะต้องออกกฎระเบียบที่ทุกสวนต้องทำระบบตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนทุกลูกได้ จะได้เลิกโยนบาปกันไปมากับสักที เราจะเริ่มทำเองก่อน หรือว่าจะรอให้ทางการจีนบังคับให้ทำดี เพราะตอนนี้คู่แข่งเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือเวียดนาม สวนขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกเขาเริ่มทำกันเองแล้ว/ผู้เขียน

 

มาตรฐานกลุ่ม "ทุเรียนมาเลเซีย" ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตรวจสอบย้อนกลับได้โลก (World Traceable Quality Products Malaysia Durian: T/CASME 13-2021)”  ที่เสนอและจัดการโดยสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศจีน ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศุลกากรแห่งประเทศจีน 

 

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติจีน สถาบันวิจัยมาตรฐานคุณภาพการเกษตรและการทดสอบเทคโนโลยีแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ  เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และใช้งานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับมาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดและคำจำกัดความของทุเรียนมาเลเซีย เกรด ข้อกำหนด วิธีการทดสอบ กฎการตรวจสอบ การทำเครื่องหมาย การบรรจุ การจัดเก็บและการขนส่งผลไม้สดซึ่งเหมาะสำหรับทุเรียนมาเลเซียสด ทุเรียนแช่แข็งในเปลือก และเนื้อทุเรียนแช่แข็ง

 

จีน-มาเลเซียร่วมกันกำหนดมาตรฐานทุเรียนมูซังคิง

ด้วยการเติบโตของความต้องการทุเรียนในประเทศและการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ทำให้คุณภาพของทุเรียนมาเลเซียได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  ทุเรียนมาเลเซียมีประโยชน์อย่างมากในด้านสี คุณภาพเนื้อ และรสชาติ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูง ราคาจึงสูงกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกที่ "ไร้ยางอาย” บางรายลักลอบกับปลอมปนที่มาของทุเรียนและพันธุ์เพื่อให้ได้ผลกำไรสูง(ลักษณะเดียวพวกที่ตัดทุเรียนอ่อน)

 

การดำเนินการตามมาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการขายในตลาดและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทุเรียนในประเทศมาเลเซียให้มีคุณภาพดีต่อไป

 

 

ตรวจสอบย้อนกลับ