คุณภาพอากาศประเทศไทย ศกพ. คาดการณ์อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

22 ก.พ. 2565 | 02:57 น.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 07:00 น สถานการณ์ PM2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค โดย

 

>ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 7 - 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 5 - 19 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 14 - 38 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 8 - 22 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 - 18 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 16 - 34 มคก./ลบ.ม.

คุณภาพอากาศประเทศไทย ศกพ. คาดการณ์อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

โดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

คุณภาพอากาศประเทศไทย ศกพ. คาดการณ์อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ  กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 1 วันข้างหน้า  คุณภาพอากาศดี และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 24 ก.พ. - 1 มี.ค. จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง

คุณภาพอากาศประเทศไทย ศกพ. คาดการณ์อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ภาคเหนือตอนบน คาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน มีคุณภาพอากาศดี และจะมีแนวโน้มภาพรวมคุณภาพอากาศของพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม และภาคเหนือตอนล่าง คาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน มีคุณภาพอากาศดี และจะมีแนวโน้มภาพรวมคุณภาพอากาศของพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม อย่างไรก็ตามวันที่ 27-28 บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง

คุณภาพอากาศประเทศไทย ศกพ. คาดการณ์อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง