ศกพ.คาดการณ์ PM2.5  กทม.-ปริมณฑล จะสูงต่อเนื่อง

24 ธ.ค. 2564 | 04:15 น.

ศกพ.คาดการณ์ PM2.5  กทม.-ปริมณฑล จะสูงต่อเนื่อง และจะลดลงในวันที่ 27-31 ธันวาคม ขอความร่วมมือหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น

 

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (คกพ.)รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น. พบว่า ปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ.ราชบุรี และ จ.ชลบุรี โดยภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 - 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 45 มคก./ลบ.ม.ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 39 - 67 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 - 57 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 30 มคก./ลบ.ม.

 

สำหรับกรุงเทพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 39 - 96 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน  46 เขต และไม่เกินค่ามาตรฐาน  4 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตสะพานสูง เขตลาดพร้าว  และเขตหนองจอก ในพื้นที่ปริมณฑลที่เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ สมุทรปราการ(อ.เมือง อ.พระประแดง) สมุทรสาคร(อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน) นครปฐม (อ.เมืองนครปฐม)

ศกพ.คาดการณ์ PM2.5  กทม.-ปริมณฑล จะสูงต่อเนื่อง

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง)ได้แก่เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และสมุทรปราการ (อ.เมือง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

ศกพ.คาดการณ์ PM2.5  กทม.-ปริมณฑล จะสูงต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ  กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 1 วันข้างหน้า  คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า นั้น สถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะมีระดับที่สูงขึ้น ในช่วงวันที่ 25-26 ธันวาคม

เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด/นิ่ง และสภาวะลมอ่อน โดยจะมีแนวโน้มที่ระดับฝุ่นละอองลดลงในวันที่ 27-31 ธันวาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น  ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด เพิ่มความเข้มงวดควบคุมแหล่งกำเนิด หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ศกพ.คาดการณ์ PM2.5  กทม.-ปริมณฑล จะสูงต่อเนื่อง