ศกพ.ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในกรุงเทพฯและปริมณฑล งดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

07 ม.ค. 2565 | 02:40 น.

ค่าฝุ่น PM2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 7 ม.ค.65 ศกพ. ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พบ PM2.5 เกินมาตรฐาน ระวังและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

เกาะติด ฝุ่น PM2.5  วันที่ 7 ม.ค.65 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยพบ PM2.5 เกินมาตรฐาน (7.00น.) โปรดระวังและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

 

ศกพ.ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในกรุงเทพฯและปริมณฑล งดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้

 

ผลการตรวจวัด PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี

ศกพ.ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในกรุงเทพฯและปริมณฑล งดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

 

 

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 38 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 48 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 - 52 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 22 - 38 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 - 21 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 31 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 - 82 มคก./ลบ.ม.

 

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 

ศกพ.ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในกรุงเทพฯและปริมณฑล งดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

 

1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

7 วันข้างหน้า วันที่ 8-10 มกราคม อาจมีแนวโน้มของระดับฝุ่นละอองที่สูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และลมอ่อน ในหลายพื้นที่ โดยจะมีแนวโน้มของสถานการณ์ดีขึ้นในวันที่ 11-14 มกราคม

 

ที่มา : ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ