ผู้ว่าฯโคราชสั่งหยุด"ล้างถังเก่า"สารเคมีรั่วลงแหล่งน้ำสาธารณะที่สีคิ้ว

16 ก.พ. 2565 | 08:22 น.

    ผู้ว่าฯโคราชรุดตรวจแหล่งน้ำสาธารณะซับชุมพล อ.สีคิ้ว  หลังชาวบ้านร้อง กิจการรับซื้อถังเก่าเอามาล้าง ทำสารเคมีรั่วไหลลงอ่างน้ำสาธาณณะ พบการปนเปื้อนสารอันตราย สั่งหยุดกิจการและดำเนินคดี

วันที่ 15 ก.พ.2565 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมบ้านซับชุมพล ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการล้างถังสารเคมีที่บ้านซับชุมพล ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

เนื่องจากมีการนำถังสารเคมีมาล้างจนเกิดรั่วไหลลงแหล่งน้ำชุมชน อาจส่งผลกระทบให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำในคลองอีสานเขียวและอ่างเก็บน้ำบ้านซับชุมพลได้นั้น 

ผู้ว่าฯโคราชสั่งหยุด\"ล้างถังเก่า\"สารเคมีรั่วลงแหล่งน้ำสาธารณะที่สีคิ้ว

ผู้ว่าฯโคราชสั่งหยุด\"ล้างถังเก่า\"สารเคมีรั่วลงแหล่งน้ำสาธารณะที่สีคิ้ว

จากการตรวจสอบพบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ประกอบการ จำนวน 13 ราย ปัจจุบันได้มายื่นขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ณ อบต.หนองหญ้าขาว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 

เนื่องจากข้อบัญญัติ อบต.หนองหญ้าขาว ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ยังไม่ครอบคลุมถึงการประกอบการกิจการล้างถังสารเคมี 

ผู้ว่าฯโคราชสั่งหยุด\"ล้างถังเก่า\"สารเคมีรั่วลงแหล่งน้ำสาธารณะที่สีคิ้ว

และจากการตรวจสอบพบว่า มีการประกอบกิจการเป็นครัวเรือน ถังสารเคมีที่นำมาล้างส่วนใหญ่เป็นถังขนาด 200 ลิตร และขนาด 1,000 ลิตร รับซี้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ลพบุรี และสระบุรี

 

ซึ่งบางรายเป็นถังที่เคยบรรจุของเสียอันตราย หรือบรรจุสารเคมีอันตราย เช่น มีฤทธิ์กัดกร่อน นำมาล้างเพื่อจำหน่าย โดยน้ำทิ้งจากการล้างสารเคมี ถูกรวบรวมพักไว้ในบ่อดิน ถังพลาสติก และบ่อซีเมนต์ 

ผู้ว่าฯโคราชสั่งหยุด\"ล้างถังเก่า\"สารเคมีรั่วลงแหล่งน้ำสาธารณะที่สีคิ้ว

นอกจากนี้ยังตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนัก มีทั้งแคดเมียม นิกเกิล โครเมียม และสารหนู ในน้ำทิ้งดังกล่าว และตรวจพบร่องรอยการรั่วไหลของน้ำทิ้งจากสถานประกอบการล้างถัง ไหลลงสู่คลองอีสานเขียว

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งให้หยุดการประกอบกิจการ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ และดำเนินคดีกรณีนำเข้าถังสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง พร้อมกำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน