“อ.ต.ก.” พร้อมเปิดพื้นที่ ขายหมูราคาถูก กิโลกรัมละ 140 บาท

10 ก.พ. 2565 | 08:08 น.

บิ๊ก อ.ต.ก. ประกาศความพร้อม จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก คุณภาพดี การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK กิโลกรัมละ 140 บาท วันที่ 12 – 19 ก.พ. ณ บริเวณ ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน อย่าพลาด เพียง 1.5 แสน กก. ได้รับการสนับสนุนจาก บจก. วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จำหน่ายหมูราคาถูกเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ได้บริโภคหมูที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 

ปณิธาน มีไชยโย

 

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมูราคาแพง ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่มีมากขึ้น

 

และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้า และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

 

โครงการ "เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ"

โครงการ“เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกรมปศุสัตว์  จัดจำหน่ายหมูเพื่อประชาชน คุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ถูกกว่าท้องตลาด การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK  เพียงกิโลกรัมละ 140 บาทราคาเดียว จำนวน 150,000 กิโลกรัม 

 

 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท  วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเนื้อหมูมาตรฐานส่งออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ณ ลานกิจกรรม ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยกำหนดซื้อได้ท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้ากันทั่วถึง

 

“อ.ต.ก.”  พร้อมเปิดพื้นที่ ขายหมูราคาถูก กิโลกรัมละ 140 บาท

 

ทั้งนี้ ตลาด อ.ต.ก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ อ.ต.ก. กำหนด และจำกัดผู้ซื้อในพื้นที่จำหน่ายเนื้อหมู ไม่เกิน 40 ท่าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

กำหนดการ