เทศบาลนครโคราชแก้ต่อ เอาสายลงดินแล้ว เจอตู้ไฟฟ้ายักษ์โผล่แน่นทางเท้า 

10 ก.พ. 2565 | 04:50 น.

ผู้ว่าฯโคราชเดินหน้าเมืองโคราชน่าอยู่ หารือนายกฯเล็กเร่งคืนถนนเรียบให้ประชาชน หลังเอาสายเคเบิลลงใต้ดิน เจอปัญหาใหม่ตู้ไฟฟ้ายักษ์โผล่ขวางทางเท้า ให้ทาสีสดใสไปพลางก่อนหาทางแก้ต่อ พร้อมฟื้นชีพถนนขั่วหมี่เตรียมรับสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม หารือกับนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  เพื่อติดตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการสร้างถนนเรียบในเขตเทศบาลฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการโคราชเมืองสะอาด การจัดทำย่านถนนจอมพลให้เป็นถนนเศรษฐกิจของเมือง และการจัดงานประเพณีสงกรานต์ถนนขั่วหมี่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโคราช 

 

รวมถึงการจัดการระเบียบจราจรบริเวณถนนหน้าตลาดเพชรสีมา ตลาดประปา (ช่วงเวลา 24.00-07.00 น.) ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวโคราช ให้เมืองโคราชน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครโคราชแก้ต่อ เอาสายลงดินแล้ว เจอตู้ไฟฟ้ายักษ์โผล่แน่นทางเท้า 

เทศบาลนครโคราชแก้ต่อ เอาสายลงดินแล้ว เจอตู้ไฟฟ้ายักษ์โผล่แน่นทางเท้า 

โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา โยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์จังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

 

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ถือเป็นโอกาสที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา โดยทราบว่าเทศบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น การขออนุมัติงบการต่อท่อน้ำดิบจากลำตะคองมาเข้าระบบผลิตน้ำประปา การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การแก้ไขปรับปรุงผิวถนนเส้นทางจราจร ที่มีปัญหาผิวถนนขรุขระให้มีสภาพเรียบไม่มีหลุมบ่อ หลังนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 4 เส้นทาง เหลือ 15 เส้นทาง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

เทศบาลนครโคราชแก้ต่อ เอาสายลงดินแล้ว เจอตู้ไฟฟ้ายักษ์โผล่แน่นทางเท้า 

 

ส่วนการแก้ปัญหาตู้ไฟฟ้ากีดขวางทางเท้า ซึ่งประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก โดยต้องมีพื้นที่ทางเดินไม่ต่ำกว่า 90 ซม. และบางตู้บดบังทัศนียภาพสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้ขอความร่วมมือ กฟภ.ออกแบบทาสีตู้สร้างสีสันให้สวยงามเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้น  ส่วนตู้ไฟฟ้าที่เป็นปัญหาจะทำการสำรวจอีกครั้ง

 

สำหรับการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดและลานย่าโม ขณะเดียวกันเตรียมการจัดงานสงกรานต์ กำหนดคัดเลือกถนนภายในเขตเมืองเพื่อเนรมิตเป็นถนนสายขั่วหมี่ (ผัดหมี่โคราช) หากสถานการณ์คลี่คลายสามารถจัดกิจกรรมได้จะดำเนินการทันที   รวมถึงการปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาให้โคราชเป็นเมืองสะอาด มีทัศนียภาพสวยงาม รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เทศบาลนครโคราชแก้ต่อ เอาสายลงดินแล้ว เจอตู้ไฟฟ้ายักษ์โผล่แน่นทางเท้า 

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผวจ.นครราชสีมา และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้พบปะพี่น้องผู้พิการ ที่ได้มาขอให้มีอารยสถาปัตย์เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นในเขตเมือง เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาเห็นชอบที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาของบดำเนินการ