www.คนละครึ่ง.com อัพเดทข้อมูลโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 คลิกเดียวรู้เลย

01 ก.พ. 2565 | 00:00 น.

ประชาชนผู้มีสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เว็บไซต์www.คนละครึ่ง.com สรุปวิธียืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน และเงื่อนไขต่างๆแบบชัดๆ

อัพเดท "คนละครึ่งเฟส 4" เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 (คนเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

หน้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ล่าสุดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้สรุปวิธียืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน  และเงื่อนไขต่างๆให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียดกันแบบเข้าใจง่าย ดังนี้

 

 • ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2565 - 30 เม.ย. 2565
 • สิทธิรัฐช่วย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ตลอดโครงการ
 • ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 สามารถกดยืนยันและเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 65
 • ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4 วันที่ 10 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 65
 • เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ประชาชนผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ต้องใช้จ่ายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนใหม่ได้
 • ผู้มีสิทธิในโครงการคนละครึ่ง (คนเก่า) จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง หากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4

วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4

 • เข้า แอปเป๋าตัง กด G – Wallet
 • กดแถบคนละครึ่ง
 • กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ
 • แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

ช่องทางการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 

คนละครึ่งเฟส 4 สนับสนุนอะไรบ้าง

ภาครัฐสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. - 30 เม.ย. 2565

 

ลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • เริ่มลงทะเบียน 10 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น.เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ
 

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 2 (ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com )
 • จำนวน 29 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด


การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

ที่มา: www.คนละครึ่ง.com