“คมนาคม” โหมบิ๊กโปรเจ็คต์ เร่งตอกเสาเข็มสร้าง “ไฮสปีดไทย-จีน”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ม.ค. 2565 เวลา 12:21 น. 162

“คมนาคม” อัพเดตคืบหน้าไฮสปีดไทย-จีน 14 สัญญา เผย 2 สัญญา สะดุด หลังเกิดข้อพิพาทผลอุทธรณ์ BPNP -ปรับแบบสถานีอยุธยา ขณะที่สัญญา 4-1 รฟท.สั่งจ้างซีพีสร้างแทน เหตุพื้นที่ทับซ้อนไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ฟากอีก 3 สัญญา ติดหล่มพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน รอเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา  (ไฮสปีดไทย-จีน) ทั้ง 14 สัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอลงนามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 สัญญา ประกอบด้วย สัญญา 3-1 งานโยธา ช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก- บันไดม้า ระยะทาง 30 กม. วงเงิน 9,930 ล้านบาท โดย บมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวล็อปเมนท์ เสนอราคาต่ำสุดที่ 9,349 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางที่ 11,386 ล้านบาท  ขณะนี้อยู่ระหว่างศาลปกครองพิจารณาข้อพิพาทผลอุทธรณ์ของบริษัทบีพีเอ็นพี จำกัด (นภาก่อสร้าง) หากจะลงนามสัญญาได้เมื่อไรขึ้นอยู่กับศาลฯเป็นผู้พิจารณา

 

 

 


ส่วนสัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.3 กม. วงเงิน 9,913 ล้านบาท  โดยบมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวล็อปเมนต์ อยู่ระหว่างหาข้อสรุปทางกฎหมายในการปรับแบบสัญญาให้สอดคล้องกับรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ช่วงผ่านสถานีอยุธยาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่มรดกโลก คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในต้นปี 2565 หลังจากนั้นผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป

ขณะที่สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. วงเงิน 18,000 ล้านบาท ปัจจุบันทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้สั่งจ้างให้บริษัทเอเชีย เอราวัน จำกัด (บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด) หรือซีพี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง–สุวรรณภูมิ–อู่ตะเภา) โดยรฟท.จะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยให้เอกชนตามสัญญา ซึ่งเอกชนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ไม่ต้องรอลงนามสัญญา

 

 

 

 

 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ด้านความคืบหน้าอีก 3 สัญญา ที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง ประกอบด้วย สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมือง - นวนคร ระยะทาง 21.80 กม. วงเงิน 10,570 ล้านบาท ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ,สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท ลงนามสัญญา จ้างเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ,สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว - สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. วงเงิน 9,429 ล้านบาท ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเอกชนผู้รับจ้างอยู่ระหว่างรอพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดินมีผลบังคับใช้เพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ยังไม่ได้ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) หากเอกชนดำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินมีผลบังคับใช้ อาจจะต้องขอขยายเวลาการก่อสร้างในสัญญาออกไปอีก ส่วนอีก 1 สัญญา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คือ สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร - บ้านโพ ระยะทาง 23.00 กม. วงเงิน 11,525 ล้านบาท ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า CNN ปริมาณงานตามแผนงาน 3.29% ผลงานสะสม 0.36% ล่าช้ากว่าแผนงาน 2.93%

สำหรับความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา) หรือไฮสปีดไทย-จีน ดังนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา ได้แก่ สัญญา 1-1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. ดำเนินการโดยกรมทางหลวง (ทล.) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 สัญญา (ผลงาน 30 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย สัญญา 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11.00 กม. วงเงิน 3,114 ล้านบาท เริ่มงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการโดย บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ปริมาณงานตามแผนงาน 100% ผลงานสะสม 79.28% ล่าช้ากว่าแผนงาน 20.72%  อยู่ระหว่างการขอขยายสัญญาครั้งที่ 2 , สัญญาที่ 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม. วงเงิน 4,279 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มงานวันที่ 19 เมษายน 2564 ปริมาณงานตามแผนงาน 5.80% ผลงานสะสม  0.29% ล่าช้ากว่าแผนงาน 5.51% 

 

“คมนาคม” โหมบิ๊กโปรเจ็คต์  เร่งตอกเสาเข็มสร้าง “ไฮสปีดไทย-จีน”

 


 ทั้งนี้สัญญา 3-3 ช่วงบันไดม้า - ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม. วงเงิน 9,838 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณงานตามแผนงาน 12.48% ผลงานสะสม 1.48% ล่าช้ากว่าแผนงาน 11.00% ,สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. วงเงิน 9,848 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เริ่มงานเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564 ปริมาณงานตามแผนงาน 10.13% ผลงานสะสม 14.38% เร็วกว่าแผนงาน 4.25% , สัญญา 3-5 ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา ระยะทาง 13.69 กม. วงเงิน 7,750 ล้านบาท ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า SPTK เริ่มงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ปริมาณงานตามแผนงาน 10.506% ผลงานสะสม 2.016% ล่าช้ากว่าแผนงาน 8.490% ,สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร - บ้านโพ ระยะทาง 23.00 กม. วงเงิน 11,525 ล้านบาท ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า CNN เริ่มงานเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ปริมาณงานตามแผนงาน 3.29% ผลงานสะสม 0.36% ล่าช้ากว่าแผนงาน 2.93% , สัญญา 4-7 ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม. วงเงิน 8,560 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เริ่มงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณงาน ตามแผนงาน 7.95% ผลงานสะสม 9.00% เร็วกว่าแผนงาน 1.05%

แท็กที่เกี่ยวข้อง