ส่อง คนละครึ่งเฟส 4 กลุ่มแรกกดยืนยันตัวตนแอปฯเป๋าตังรับ 1200 ใครได้ดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ม.ค. 2565 เวลา 17:29 น. 6.3k

สอ่ง คนละครึ่งเฟส 4 www.คนละครึ่ง.com กลุ่มไหนได้สิทธิยืนยันตัวตนบนแอปฯเป๋าตัง รับเงิน 1200 กลุ่มแรก วันที่ 1 ก.พ. เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเช็คที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยปรับลดวงเงินจาก 1500 บาท เหลือเพียง 1200 บาท พร้อมเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นจากไทม์ไลน์เดิมกำหนดไว้ที่เดือนมีนาคม-เมษายนน 2565

 

แต่ปรากฏว่า มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เลื่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ดังนี้ โดยแบ่งการลงทะเบียนรายเก่า และ รายใหม่ ดังนี้

 

ลงทะเบียนรายเก่า

 

รายเก่าผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (g-Wallet) แล้ว สามารถยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่  1 ก.พ. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

 

ลงทะเบียนรายใหม่

 

รายใหม่เริ่มลงทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 

 

 

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจําตัว ประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
  • ในกรณีที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ไม่มีการใช้สิทธิครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สามารถนําสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ดังกล่าวได้

 

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับจากการขายสินค้าและบริการ ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน

 

การใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4

  • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ที่ยืนยันสิทธิเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ตามช่องทางและช่วงเวลาที่กําหนด สามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
  • สําหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565.

 

 

ที่มา: คนละครึ่ง 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง