คนละครึ่ง เฟส 4 ยังไม่เคยใช้สิทธิ ลงทะเบียนวันไหน สรุปให้แล้วที่นี่

25 ม.ค. 2565 เวลา 20:00 น. 7.6k

คนละครึ่ง เฟส 4 เตรียมเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ ต้องทำอย่างไร ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com สรุปให้แล้วที่นี่

เกาะติดโครงการคนละครึ่ง ล่าสุดคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 หรือ คนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ยังเหมือนเดิม คือ ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไปในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – วันที่ 30 เมษายน 2565 

 

เตรียมเปิดลงทะเบียนรายใหม่ 1 ล้านสิทธิ

สำหรับผู้สนใจและผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ

 

โดยสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ช่องทางการลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี 

 

  1. กรณีผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 
  2. กรณีผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือคนใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com


 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน 
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
  • หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

 

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง