svasdssvasds

งานเกษตรแฟร์ 2565 เริ่มวันไหนมีมาตรการคุมโควิดโอมิครอนหรือไม่เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ม.ค. 2565 เวลา 8:59 น. 9.0k

งานเกษตรแฟร์ 2565 เริ่มวันไหน หลังปีที่ผ่านมา ม.เกษตร เลื่อนจัดงานเหตุพิษโควิด มีมาตรการคุมเข้มโควิด 19 โอมิครอนหรือไม่เช็คด่วนที่นี่

จากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19  ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ บางเขน เลื่อนจัดงานเกษตรแฟร์ 2564 ออกไป ล่าสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศจัดงานเกษตรแฟร์ 2565 โดยเริ่มงาน วันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ.2565  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ของการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผู้จัดงาน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาชมงาน

 

 

เกษตรแฟร์2565

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเดินหน้าจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างปลอดภัย อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิฯ ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรื่องลดค่าบริการพื้นที่ให้กับเกษตรกร ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด มีการออกร้านค้าของนิสิต การจัดแสดงกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรมของนิสิต ซึ่งเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการภาคสนามให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานจริงในทุกระบบ ที่สำคัญในปีนี้ ยังได้เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ โครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

นอกจากนี้ รูปแบบของงานจะแตกต่างไปจากเดิมเพื่อเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร อย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการหลักๆ ได้แก่ พื้นที่จัดงาน จัดในพื้นที่เปิดโล่ง กว้างทั้งหมด ไม่มีการจัดภายในอาคาร มีการกำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียว ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย กำหนดเส้นทางเดินชมงานแบบทางเดียว (One Way) กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ทุกประตูทางเข้างานรวมถึงระหว่างโซนพื้นที่รอยต่อของงาน มีจุดล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ โดยมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมทีมงานที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน สำหรับผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ นอกจากจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้ว ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นต้น.

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน