กองทุนน้ำมันยังควักเงินชดเชยน้ำมันอะไรบ้าง เช็คที่นี่

22 ม.ค. 2565 เวลา 3:49 น. 2.8k

กองทุนน้ำมัน ประกาศอัตราเงินนำส่ง เงินชดเชย พบยังควักเงินชดเชยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 3.09 บาท และแก๊สโซฮอล E85 ลิตรละ 4.53 บาท ส่วนเบนซินส่งเงินเข้ากองทุนถึงลิตรละ 7.18 บาทต่อลิตร โซฮอล E20 เริ่มส่งลิตรละ 0.12 บาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสม มากกว่า 30 บาทต่อลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ  

ต้องเป็นมาตรการระยะสั้นและคงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการกระทบต่อกลไกตลาดเสรี  คำนึงถึงภาวะความ ผันผวนของราคาต้นทุนที่แท้จริง แนวโน้มตลาดโลก หลีกเลี่ยงการชดเชยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ควรอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่ม (Cross Subsidies)

 

ดังนั้น จึงกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลงที่ผลิตในประเทศ  นำเข้ามาใช้ในประเทศและ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วมีเหตุที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน

กลุ่มที่ยังนำส่งเงินเข้ากองทุนคือ น้ำมันเบนซิน  7.18 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95  ลิตรละ 1.02 บาท  น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ลิตรละ 1.02 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ลิตรละ 0.12 บาท  ดีเซลหมุนเร็ว 87  ลิตรละ  1.00 บาทต่อลิตร  น้ำมันดีเชลหมุนช้า 1.20 บาทต่อลิตร และน้ำมันเตา  0.06 บาทต่อลิตร

กองทุนน้ำมันยังควักเงินชดเชยน้ำมันอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ขณะที่กลุ่มที่ได้รับการชดเชยจากกองทุนน้ำมันคือ น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ลิตรละ 4.53 บาท ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7  และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20  ได้รับชดเชยเท่ากันที่ลิตรละ 3.09 บาท

 

ทั้งนี้  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 และปัญหาความไม่สงบในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปัญหายูเครน และล่าสุดตุรกีได้ระงับการลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งที่เชื่อมต่อระหว่างตุรกีและอิรัก จากเหตุระเบิดที่ระบบการขนส่งส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเข้าอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อดูแลราคาดีเซลในประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

 

ขณะเดียวกัน กองทุนยังต้องดูแลราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) เพื่ออุดหนุนราคาที่ 318 บาท/ถัง ขนาดน้ำหนัก 15 กิโลกรัมไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ส่งผลให้สถานะกองทุนน้ำมันล่าสุด  16 มกราคา 2565 ติดลบ 8,782 ล้านบาท  แยกเป็นบัญชีน้ำมัน 15,340 ล้านบาท และเงินบัญชีแอลพีจีติดลบ 24,122 ล้านบาท โดยจากผลกระทบต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้เงินกองทุนน้ำมันไหลออกต่อเดือนกว่า 4,600 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง