svasdssvasds

ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ม.ค. 2565 เวลา 8:58 น. 248

ภูเก็ตจัดเวทีถกเข้ม การนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ข้อมูลพื้นฐานรถไฟฟ้ารางเบา เพื่อประการการตัดสินใจเลือกระบบในอนาคต เปิดศักราชการลงทุนโครงข่ายโลจิสติกส์ครบวงจร เจียระไนไข่มุกอันดามันยกระดับสู่อีกขั้นของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

วันที่ 21 มกราคม 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ร่วมกับกฎบัตรไทย และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จัดการเสวนาเรื่อง การนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชน ที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต 
    

กิจกรรมนี้มีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการปาฐกถา เรื่อง นโยบายการสนับสนุนให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม กับลักษณะกายภาพของพื้นที่ โดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (ผ่านระบบประชุมออนไลน์) 

ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก

ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)  ได้กล่าวการนำเสนอระบบขนส่งมวลชนระบบรางสำหรับเมืองรอง เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมกับพื้นที่ และพื้นฐานการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ตลอดจนการซ่อมบำรุงระบบ 
    

ด้าน รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้กล่าวว่า ระบบขนส่งมวลชน ช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  และผลพวงจากการท่องเที่ยวที่เขื่อมโยงกัน ปิดท้ายด้วยเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การยกระดับรูปแบบการขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก  

ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก

สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี และระบบขนส่งมวลชน ที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และผลที่ได้สำหรับให้ทางพื้นที่พิจารณา ว่ากระบวนการใดเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาให้ข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้ ของรูปแบบการคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต

 

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ทั้งที่เดินทางมาประชุมที่ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และจากระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ และสื่อมวลชน ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด เพื่อการดำเนินการในบริบทของจังหวัดและพื้นที่ทางกายภาพของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
    

ด้ นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด ด้านนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัทในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมือง มีความพร้อม ขณะนี้บริษัทได้ประสานเอกชน เพื่อเสนอรายละเอียดการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ โดยเป็นการต่อยอดการศึกษาของสนข.และ รฟม.นับเป็นการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนโครงการหนี่งของจังหวัดภูเก็ต
    

นายประมุขพิสิฐ  อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่าวว่า เรื่องของแผนโครงข่ายถนนและระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ที่คุยกันวันนี้ ความจริงควรเกิดขึ้นนานแล้ว เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ระบบขนส่งมวลชน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  สาธารณูปโภค ควรเกิดขึ้นมารองรับนานแล้ว แต่ถึงจะมาช้าหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มา
  

 

หลังจากเหนื่อยยากจากโควิด-19 มาสองปีเต็ม จากนี้ไปคงได้เห็นภูเก็ตขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการขยายถนน การเชื่อมทาง รวมถึงล่าสุดที่ครม.อนุมัติงบ 4 พันกว่าล้านทำอุโมงค์จากตัวเมืองตรงไปที่ป่าตอง ต่อไปคงได้เห็นระบบขนส่งด้วยรถไฟรางเบาหรือระบบอย่างอื่นที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาศึกษา ซึ่งจะได้พิจารณาหาข้อสรุปกันต่อไป
    

โครงการใหญ่อีกเรื่องที่ภูเก็ตเสนอให้จัดสเปเชียลไลซ์ เอกซ์โป ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างเสนอตัว หากผ่านการพิจารณาได้รับเลือกให้จัดที่ภูเก็ต  อีก 6 ปีนับจากนี้จะมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ระบบขนส่งมวลชน โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการฯกำหนด เพื่อรองรับการจัดสเปเชียลไลซ์ เอกซ์โป ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเสริมศักยภาพภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
     ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก

ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ภูเก็ตเป็นเส้นเลือดใหญ่หนึ่งที่สร้างรายได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศให้กลับคืนมา แต่น่าเสียดายว่าเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเดินต่อได้แล้ว ไม่ได้มีการลงทุนปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมให้ภูเก็ต แต่จากนี้ไปเชื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายและยกระดับศักยภาพภูเก็ตให้สูงขึ้นไปอีก
    

การมีโครงข่ายถนนหนทางที่สะดวกปลอดภัย จะเป็นแรงดึงดูดแรกให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ประเทศจีนก็มียุทธศาสตร์ทำโครงข่ายถนนหนทางเชื่อมโยงทั้งในประเทศจีนและกลับประเทศต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงถึงกันได้ ผู้คนเกิดการเดินทางขนส่งมีการเคลื่อนไหวเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนดีขึ้น 
   ภูเก็ตลุ้นรัฐเทงบลงทุน"โครงข่ายคมนาคม"เต็มรูปยกระดับเมืองท่องเที่ยวโลก  

เศรษฐกิจภูเก็ตที่ผ่านมาพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียว เป็นเศรษฐกิจแบบศาลพระภูมิพึ่งการท่องเที่ยวอย่างเดียว ทั้งที่ภูเก็ตมีศักยภาพแฝงอย่างอื่นอยู่ด้วยแต่ถูกมองข้าม เป็น การเป็นเมืองท่าการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางอากาศ หรือทางบก หากได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน ซึ่งได้เริ่มแล้วจากการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันวันนี้ถึงจะช้าไปบ้าง แต่เชื่อว่าจะเดินหน้าต่อไปให้เห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากนี้ไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง