ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 ม.ค. 2565 เวลา 20:30 น. 2.7k

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …พร้อมตรวจสอบสินค้าและบริการที่ต้องควบคุมราคาปี2564-2565 เช็กที่นี่….

หลังจากที่สินค้าและบริการต่างดาหน้าปรับราคาขึ้นกันยกแผงทั้งที่ปรับราคาขึ้นไปแล้ว และกำลังจะปรับราคาหรือแอบปรับราคาแบบเงียบ ไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ ไข่ น้ำอัดลม น้ำมันปาล์ม ซีอิ้วขาว ก๊าชหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ในขณะที่รายได้ยังเท่าเดิม   ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เองต้องรีบออกมาตรการเข้มในการห้ามปรับราคา โดยหมูห้ามส่งออก 6 เดือน ตรึงราคาไข่ไก่จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย ห้ามน้ำอัดลมปรับราคา เป็นต้น ซึ่งก็ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนได้เพียงเล็กน้อย

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

 

และล่าสุด กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2565ได้มี มติ กำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม และให้ความเห็นชอบ กำหนดมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวัน แจ้งปริมาณ สต๊อก และต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน   นอกจากนั้นยังมีมติให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 55 โรง แจ้งต้นทุนราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต และสต๊อก รวมทั้งกำหนดมาตรการให้ การปรับราคาต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

ซึ่งหากผู้ประกอบการฝ่าฝืน แน่นอนว่า ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจริง จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดราคาสินค้าและบริการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กำหนดสินค้าและบริการที่ต้องควบคุมราคาทั้งสิ้น 51 รายการ ดังนี้

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

 1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
 2. กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน
 3. ยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์
 4. รถจักรยานยนต์และรถบรรทุก
 5. กากดีดีจีเอส
 6. เครื่องสูบน้ำ
 7. ปุ๋ย
 8. ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช
 9. รถเกี่ยวข้าว
 10. รถไถนา
 11. อาหารสัตว์และหัวอาหารสัตว์
 12. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 13. น้ำมันเชื้อเพลิง
 14. ยารักษาโรค
 15. เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค
 16. ท่อพีวีซี
 17. ปูนซีเมนต์
 18. สายไฟฟ้า
 19. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
 20. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
 21. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
 22. ข้าวโพด
 23. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
 24. ผลปาล์มน้ำมัน
 25. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
 26. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
 27. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
 28. แชมพู
 29. ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
 30. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
 31. ผ้าอนามัย
 32. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
 33. สบู่ก้อน สบู่เหลว
 34. กระเทียม
 35. ไข่ไก่
 36. ทุเรียน
 37. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
 38. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
 39. แป้งสาลี
 40. มังคุด
 41. ลำไย
 42. สุกร เนื้อสุกร
 43. หอมหัวใหญ่
 44. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
 45. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 46. เครื่องแบบนักเรียน
 47. การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
 48. บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
 49. บริการทางการเกษตร
 50. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
 51. บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

และล่าสุดมีกกร.มีมติ กำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม อีก1 รายการ โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

ทั้งนี้กรมการค้าภายในมีการกำหนดมาตรการการกำกับดูแลสินค้าและบริการเสริมขึ้นอีกด้วย โดยแบ่งระดับเป็น 3 สี มาตรการดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน ประกอบด้วย   สีแดง (Sensitive List : SL)  เป็นสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการตรวจสอบราคาจำหน่ายเข้มงวดและต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ทั้งการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม, ควบคุมราคาขาย  เช่น เนื้อหมูชำแหละ, ไก่สด, หน้ากากอนามัย, ชุด ATK, แอลกอฮอล์ล้างมือ, ยาฟ้าทะลายโจร, น้ำมันพืช, ข้าวสาร, น้ำมันดีเซล เป็นต้น

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

สีเหลือง (Priority Watch List : PWL)   เป็นสินค้าและบริการที่ต้องติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ตรวจสอบราคาจำหน่ายและหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม  เช่น สบู่, น้ำยาล้างจาน, อาหารปรุงสำเร็จ, นมผง, กระดาษชำระ, บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นต้น

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

สีเขียว (Watch List : WL) เป็นสินค้าและบริการที่ต้องติดตามภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าและบริการเป็นประจำทุก 15 วัน รวมทั้งตรวจสอบและกำกับดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคโดยสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ  เช่น น้ำอัดลม, ไข่ไก่, ไข่เป็ด, ค่าชมภาพยนตร์-กีฬา, ตัดผมชายหญิง, เสริมสวย, กวดวิชา, รักษาสัตว์ เป็นต้น

ไก่  สินค้าควบคุม ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร …

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง