ประกันสังคม ม.40 อาชีพอิสระยุคใหม่ ก็สมัครได้ เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 ม.ค. 2565 เวลา 20:00 น. 13.3k

ประกันสังคม ม.40 อาชีพอิสระยุคใหม่ ก็สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ เลือกจ่ายได้ 3 ทางเลือก เช็คเลย

"ประกันสังคม" ชี้ไม่ว่ากำลังทำอาชีพอิสระอะไรอยู่ อาทิ ทำอาหาร เทคนิคความรู้เฉพาะด้าน งานออกแบบ การเขียนและรีวิว เกษตรและเลี้ยงสัตว์ ให้คำปรึกษา งานประดิษฐ์ ค้าขายและบริการ เป็นต้น

 

หากอยากได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการ สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

ประกันสังคม ม.40 อาชีพอิสระยุคใหม่ ก็สมัครได้ เช็คเลย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ม.40 

 • มีสัญชาติไทย อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ผู้ประกันตนเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ไดัแก่

 • จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี
 • จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี
 • จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี

อ่านข่าวประกอบ

ประกันสังคมมาตรา 40 ลดเงินสมทบ 6 เดือน รับความคุ้มครองอะไรบ้าง เช็คเลย

 

สามารถสมัครได้ที่

 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง