ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คนเก่าต้องลงทะเบียนไหม เงื่อนไขเข้ม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 ม.ค. 2565 เวลา 4:30 น. 19.0k

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ สำหรับคนเก่ายังสงสัยว่าจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนไหมหรือไม่ หลังเงื่อนไขคัดกรองคนเข้มขึ้น

เกาะติด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุด กระทรวงการคลังได้เสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรอบนี้ จะนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองคนด้วย

ซึ่งต้องบอกว่าจะมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน รวมถึงระบบการลิงก์ข้อมูล เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบแบบเรียลไทม์  และจะมีหลักเกณฑ์คัดกรองที่เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น ทั้งในเรื่องของจำนวนครัวเรือน รายได้ ทรัพย์สิน ทั้งราคาบ้าน ที่ดิน รถยนต์ สลากออมทรัพย์ เป็นต้น

อีกทั้งยังอยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องลงทะเบียน เพราะจะมีทั้งเปิดจุดรับลงทะเบียนในท้องถิ่น การใช้ระบบออนไลน์ หรือ การให้ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากไม่ต้องปรับรายละเอียดอะไรเพิ่ม ก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที

 

โดยหลายคนยังมีความสงสัยเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับคนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ไหม แม้ว่าตอนนี้กรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้สรุปลงทะเบียนรอบใหม่ แต่เงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

 

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านรายไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 และจะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม นี้ เช็คไทม์ไลน์เลย

 

 วันที่ 1 ม.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

วันที่ 18 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

แท็กที่เกี่ยวข้อง