ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ถือครองทรัพย์สินอะไรถึงได้สิทธิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ม.ค. 2565 เวลา 3:45 น. 7.3k

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 เงื่อนไขล่าสุดเป็นอย่างไร ใครถือครองกรรมทรัพสินอะไรถึงได้สิทธิ

เกาะติด "บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ บัตรคนจน" หลังจากกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ในช่วงต้นปี 2565 คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิลงทะเบียนประมาณ 15 ล้านคน จากเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 13.6 ล้านคน 

ขณะนี้กระทรวงการคลังจัดทำหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไปยังฝ่ายคณะทำงานคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการเปิดลงทะเบียนในรอบนี้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการฯ การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และระบบการลิงก์ข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานประกันสังคม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้สรุปลงทะเบียนรอบใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้สรุปเงื่อนไขเบื้องต้นเอาไว้ สำหรับใครที่ถือครองทรัพย์สินอะไรบ้างถึงจะได้สิทธิมีดังนี้ 

  1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
  3. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
  4. ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
  5. ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
  6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
  7. หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  8. ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่
  9. หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

แท็กที่เกี่ยวข้อง