เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง โอนเข้าวันไหนเช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 ม.ค. 2565 เวลา 10:38 น. 3.8k

เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัตรคนจนวันไหนแล้วสิทธิลดค่าไฟได้รับเป็นจำนวนเท่าไหร่ กดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คที่นี่

เกาะติดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านรายไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนี้

 

วันที่ 1 ม.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 • วงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

ส่วนในวันที่ 18 ม.ค. กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ส่วนลดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังนี้  (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

 

 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

 

 

ค่าไฟ ค่าน้ำ

ส่วนความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แม้ กรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้สรุปลงทะเบียนรอบใหม่วันนี้ แต่ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้สรุปเงื่อนไขคร่าวๆ ดังนี้

 

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง