เปิดลงทะเบียนเยียวยารอบใหม่ อาชีพอิสระ รีบสมัครมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ม.ค. 2565 เวลา 19:02 น. 34.7k

เปิดลงทะเบียนเยียวยารอบใหม่ อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการคนกลางคืน นักดนตรี รีบสมัครมาตรา 40 www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 5000 วันที่ 14 ม.ค.65 หมดเขตรับสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้ว

เกาะติดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 รอบใหม่ หลังจาก  สำนักงานประกันสังคม โอนเงินรอบสองเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ให้กับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปิน โดยเมื่อวานนี้โอนเป็นรอบที่ 2 ส่วนรอบแรก สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐว่า ล่าสุดได้รับรายงานผลการโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ว่า ขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 74,780 ราย  รวมเป็นเงิน 373,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ97.02

 

สำหรับอาชีพอิสระ และคนกลางคืน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 www.sso.go.th

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มีสัญชาติไทย

 

  • ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

ผู้รับสิทธิต้องได้รับการรับรองว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริง จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

กลุ่มคนบันเทิงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียว 5,000 บาทต่อไป

 

 

ประกันสังคมมาตรา 40

ช่องทางลงทะเบียน

 

1.กรณีที่ยังไม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเสียก่อน คือ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  มาตรา 39 หรือ มาตรา 40 ซึ่งสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนม. 40 หรือ คลิกที่นี่ หรือที่เซเว่นอิเลฟเว่นทุกสาขาได้เพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาขนและชำระเงิน ก่อนวันที่ 14 มกราคม 2564

 

2.เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียน (นักดนตรี นักร้อง นักเต้น หรือ ทำงานเกี่ยวกับดนตรี) โดยเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=D2ol2b8eVk6hxUiietYWomAC3XWb0uhEmXMm3g8uvAJUMEtaRE5BUkJRTFJHNUFOOFVFQVNVRVFSSy4u 

 

 

 

แบบขอ

 

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง อาทิ ชื่อ นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ,อายุ, เบอร์ติดต่อ, เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, อาชีพ, สังกัด (ชื่อวง ชื่อคณะ ที่ทำงาน ฯลฯ) ที่รับรองหรือใช้อ้างอิงได้, จังหวัด,ปัจจุบันมีประกันสังคมแบบใด เป็นต้น 

 

4.ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม ส่ง (Submit) 

 

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา 

  • ต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม. 33 ม.39 และ ม.40
  • ประกอบอาชีพกลางคืน
  • มีสัญชาติไทย

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจาก

1.สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2.สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง