svasdssvasds

ศกพ.ประกาศ แจ้งเตือน PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ธ.ค. 2564 เวลา 6:32 น. 36

ศกพ. เตือนปริมาณ PM2.5 กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ขอความร่วมมือ งดการเผาในที่โล่ง วันนี้ ตรวจทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบ PM 2.5 อยู่ในช่วง 25-48 ไมโครกรัม

ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ปริมาณ PM2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจพบอยู่ในช่วง 25-48  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มกค./ลบ.ม.)  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มกค./ลบ.ม.) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า

ศกพ.ประกาศ แจ้งเตือน PM2.5  มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศกพ.ประกาศ แจ้งเตือน PM2.5  มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64

ศกพ. ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage“ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง