ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ค่าฝุ่นPM2.5ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง

12 ธ.ค. 2564 | 03:24 น.

ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศ  ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี แนวโน้มกลางเดือนธ.ค. 15-18 ธ.ค. ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศกทม.-ปริมณฑล PM2.5 จะสะสมเกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล้-ใช้รถเท่าที่จำเป็น

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามคุณภาพอากาศ โดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น. ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

โดยภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 15 – 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 11 - 28 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 12 - 38 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 14 - 25 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 8 - 19 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 21 - 47 มคก./ลบ.ม.

ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ค่าฝุ่นPM2.5ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง

 

จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำเดือน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 พบว่าคุณภาพอากาศทั่วประเทศในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในแต่ละภาค 3 ลำดับแรก มีดังนี้

• ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร บุรีรัมย์

• ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

• ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ตราด

• ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ค่าฝุ่นPM2.5ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง

ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ค่าฝุ่นPM2.5ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง

อย่างไรก็ตามพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจมีสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สะสมและเกินมาตรฐานในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทุบรี และปทุมธานี 

 

ศกพ. ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ทั้งนี้ หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

  ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุsณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage“ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)

ศกพ.อัพเดทคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ค่าฝุ่นPM2.5ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง