เที่ยวงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ กรุงเทพ 2021 สรุปมาตรการ ศบค. อะไรทำได้-ไม่ได้

23 ธ.ค. 2564 | 18:05 น.

สรุปชัด เที่ยวงานเคาท์ดาวน์ กทม. 2021 เปิดมาตรการเข้มสกัดโอมิครอน ประชาชน-ร้านค้า-ร้านอาหาร-สถานที่ท่องเที่ยว อะไรที่ทำได้-ไม่ได้บ้าง เช็คเลย

เตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มีวันหยุดยาวหลายวันในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่กำลังมองหาสถานที่เคาท์ดาวน์ปีใหม่ โดยเฉพาะใน กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซึ่งจากสถานการณ์โอมิครอนกลายพันธุ์ที่ส่งผลกระทบเกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ล่าสุด ทาง กทม.ได้ประกาศยกเลิกการจัดงานปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อป้องกัน โอมิครอน ระบาด

แต่ในส่วนของภาคเอกชนที่ได้ขออนุญาตไว้ก่อนหน้านี้นั้น ยังสามารถดำเนินการจัดงานภายใต้ มาตรการป้องกันการควบคุมโรคโควิด-19 ของ ศบค.

ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนดูมาตรการควบคุมกันอีกทีว่า เคาท์ดาวน์ปีใหม่ปีนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ควรเตรียมความพร้อม ต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง มีอะไรที่ทำได้ หรือ ทำไม่ได้  

1.ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร 

 • บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้ 
 • การบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64- 1 ม.ค.65 สามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น. และเฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น 

ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting) 

2.มาตรการความปลอดภัยในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่กรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ 

COVID Free Personnel ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี

 • ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
 • ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย Thai save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่น
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

 

COVID Free Customer ผู้เข้าร่วมงาน

 • ต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง
 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย Thai save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่น
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

COVID Free Environment

 • ต้องจัดงานในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
 • ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในการจัดงาน โดยการจัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้าหรือลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน
 • กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกัน ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง
 • กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการความปลอดภัยในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง 

ขนส่งสาธารณะ

 • สถานีขนส่ง ท่ารถ หรือท่าเรือ ให้จัดมีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศเป็นตามเกณฑ์ และทำความสะอาดบ่อย ๆ
 • ยานพาหนะ เน้นทำความสะอาดหลังจากใช้บริการแต่ละครั้ง กรณีพาหนะที่เป็นแบบปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศ ทุก 2 ชม. หรือขณะพักรถ และหลังจากให้บริการแต่ละเที่ยว
 • ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามไม่ให้รับประทานอาหารขณะกำลังโดยสาร

ปั๊มน้ำมัน

 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย
 • กิจการที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS ทุกกิจการ

ร้านอาหาร

 • จัดให้มีการระบายอากาศ และควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร
 • งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ

ห้างสรรพสินค้า หรือคอมมูนิตี้มอล

 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร ร้านอาหาร บริเวณที่จัดให้มีการแสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ ที่พักคอย
 • ทุกกิจการย่อยในห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS

แหล่งท่องเที่ยว

 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่าง
 • กิจการ กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS

กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ จัดงานสังสรรค์ที่บ้าน

 • แนะนำฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 • แนะนำสวมหน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ
 • หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ควรจัดในที่มีอากาศระบายได้ดี หรือที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน งดร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน