svasdssvasds

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ธ.ค. 2564 เวลา 5:35 น. 28

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง  พาณิชย์จังหวัดตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา  ย้ำต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามนำสินค้าหมดอายุมาใส่ พร้อมให้ดูแลราคาสินค้าและค่าบริการต่อเนื่อง ก่อนและหลังปีใหม่ เน้นสถานีขนส่ง รถไฟ สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความห่วงใยประชาชนในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการซื้อของฝาก ของขวัญให้แก่กันและกัน จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ชุดของขวัญปีใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาเอาเปรียบผู้บริโภค

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

 

และให้ประสานห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านจำหน่ายสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน แสดงรายการสินค้า น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาสินค้าแต่ละรายการ รวมถึงค่ากระเช้าหรือภาชนะที่ใช้บรรจุ และค่าวัสดุตกแต่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบด้วย

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

ทั้งนี้ ขอให้กำชับไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าหรือชุดของขวัญ และให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับประกันหรือคืนสินค้ากรณีชำรุด และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันควร

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

“กระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน โดยให้เน้นร้านค้าในสถานที่ ๆ คนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ” 

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายว่ามีปริมาณเต็มลิตรหรือไม่ เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ ซึ่งจะต้องเน้นในพื้นที่ ๆ เป็นทางผ่านออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้รณรงค์ให้ร้านค้า ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ทั้งราคาสินค้า ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุมเข้ม กระเช้าของขวัญ “จุรินทร์” สั่ง"ค้าภายใน"ตรวจเข้มป้องกันฉวยโอกาส

แท็กที่เกี่ยวข้อง