เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท อาชีพอิสระรีบสมัครประกันสังคม ม.40 สรุปที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ธ.ค. 2564 เวลา 4:00 น. 12.6k

ครม.เห็นชอบเยียวยาคนกลางคืน ผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงรายละ 5,000 บาท อาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รีบด่วน สรุปที่นี่

อัพเดท"มาตรการเยียว" ล่าสุดคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 เคาะเยียวยาคนกลางคืน ผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ รายละ 5,000 บาท

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ กรอบวงเงิน 607.15 ล้านบาท

ดำเนินการโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสำนักงานประกันสังคม จะเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในอัตรารายละ 5,000 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโครงการทั้งสิ้น 121,431 คน แบ่งเป็น

 

  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 10,762 คน  
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39  และมาตรา 40 จำนวน 110,669 คน 

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 64 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาตามโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 พร้อมให้ทางสมาคมดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

 

จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมคุ้มครอง เช่น การจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย เมื่อนอนโรงพยาบาล  


อาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • สัญญาติไทย อายุ 15-65 ปี

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก

อ่านข่าวประกอบ

 

เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตน จะมี 3 ทางเลือก คือ

 

  1. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท
  2. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท
  3. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท

 

สมัครได้ที่ไหน

สามารถสมัครได้หลายช่องทาง

  • สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ,
  • เซเว่น อีเลฟเว่น
  • บิ๊กซี
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม  , ข่าวคณะโฆษก , ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

แท็กที่เกี่ยวข้อง