เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด คาด 11- 12 ธ.ค ฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น

07 ธันวาคม 2564

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด คาด 11- 12 ธ.ค ฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น ด้าน กทม.เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้  ภาพรวมปริมาณ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐาน

  • กรุงเทพฯ
  • จ.สมุทรสาคร
  • จ.พิษณุโลก
  • จ.พิจิตร
  • จ.สมุทรสงคราม

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21 - 60 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 23 - 49 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19 - 59 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 - 36 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 - 18 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24 - 55 มคก./ลบ.ม.

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด คาด 11- 12 ธ.ค ฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า กทม.เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ทั้งจากยานพาหนะ สถานประกอบการ การก่อสร้าง รวมถึงการเผาในที่โล่ง

 

โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในพื้นที่ กทม.และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น งดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก งดการเผาในที่โล่ง รวมถึงการควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ และฉีดล้างถนนและใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นละออง เพื่อลดโอกาสการเกิดฝุ่น PM 2.5

 

ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์ รวมถึงคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com  www.air4bangkok.com www.prbangkok.com หรือทางแอปพลิเคชัน AirBKK และจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยง และงดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน พร้อมแนะนำการปฏิบัติตน หากจำเป็นต้องออกไปกลางแจ้ง