เตรียมเปิดด่านชายแดน แม่สอดเปิดอาคารออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวแห่งที่2

08 ธ.ค. 2564 | 12:26 น.

เปิดแล้วอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อ.แม่สอด แห่งที่ 2 บริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา สะพานข้ามน้ำเมย แห่งที่ 2 อำนวยความสะดวกการข้ามแดนไป-มาของประชาชน เพื่อเตรียมการเปิดพรมแดนระหว่างกันเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสวนิต สุริยกุล ณ.อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธาน พิธีเปิดอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อำเภอแม่สอด แห่งที่ 2  บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2. บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

 

โดยนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ- ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดตาก- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และเครือข่ายพัฒนาธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ร่วมให้การต้อนรับ

เตรียมเปิดด่านชายแดน  แม่สอดเปิดอาคารออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวแห่งที่2

เปิดอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อ.แม่สอด แห่งที่ 2 บริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา สะพานข้ามน้ำเมย 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวอำเภอแม่สอด แห่งที่ 2 เป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมการเปิดพรมแดนไทย-เมียนมา ซึ่ง อ.แม่สอด เป็นอำเภอชายแดน เป็นที่ตั้งด่านพรมแดนถาวร 2 แห่ง บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เชื่อมโยงจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมา   อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) 
 

นับตั้งแต่มีการเปิดพรมแดนแห่งที่ 2 ทำให้มีรถขนส่งสินค้าข้ามแดน และการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและเมียนมา เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล จึงมีนโยบายในการเปิดอาคารสำนักงานออกหนังสือเดินทางผ่านแดน
เตรียมเปิดด่านชายแดน  แม่สอดเปิดอาคารออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวแห่งที่2

เตรียมเปิดด่านชายแดน  แม่สอดเปิดอาคารออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวแห่งที่2

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ พ่อค้า นักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะข้ามแดนไป-มา ระหว่าง 2 ประเทศ โดยเปิดใช้ระบบการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป

 

อำเภอแม่สอดได้จัดการขั้นตอนการขอหนังสือผ่านแดนแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครอง หรือสแกน QR Code ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและขั้นตอน ในการเข้ารับบริการ ซึ่งถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาเพิ่มเป็นทางเลือกในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและความรวดเร็วอีกรูปแบบหนึ่ง 

 

ประกอบกับเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์ราชการฯ ในปี 2565 เพื่อให้มีมาตรฐาน การบริการที่ดี "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และยกระดับการบริการประชาชน"  โดยขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ในการนี้อำเภอแม่สอดได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน จากกรมการปกครอง และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ก่อสร้าง อาคารฯ จากแขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด และภาคเอกชนในพื้นที่