เตรียมตัวเลยขนมาให้ช็อปถึงกรุงเทพฯ "อัญมณี-เครื่องประดับ"เหนือ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 9:42 น. 78

ไม่ต้องไปถึง"แม่สอด-แม่สาย" พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือจับมือ จัดเทศกาลแสดงสินค้าและจำหน่าย อัญมณี-เครื่องประดับภาคเหนือ 2-6 ธ.ค.นี้ มีให้เลือกช็อปละลานตา ที่พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพฯ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 ที่ห้องจันผา โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน แถลงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2021”  

โดยมีนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ นางสาวหทัยรัตน์ คีรีวัลย์ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

เตรียมตัวเลยขนมาให้ช็อปถึงกรุงเทพฯ "อัญมณี-เครื่องประดับ"เหนือ

 

เตรียมตัวเลยขนมาให้ช็อปถึงกรุงเทพฯ "อัญมณี-เครื่องประดับ"เหนือ

สำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีพาณิชย์จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับภาคเหนือ "Northern Gems and Jewelry Festival 2021" ณ ลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. 

กิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตาก และอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือต่างประเทศ

เตรียมตัวเลยขนมาให้ช็อปถึงกรุงเทพฯ "อัญมณี-เครื่องประดับ"เหนือ

พาณิชย์17จังหวัดภาคเหนือจัดเทศกาลแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือที่กรุงเทพฯต้นธ.ค.นี้

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญณี และเครื่องประดับภาคเหนือ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อีกด้วย

ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือ กว่า 40 คูหา พร้อมทั้งการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ ด้วยเครื่องประดับและอัญมณี จากนางแบบมืออาชีพ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นประจำทุกวันตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรม

เตรียมตัวเลยขนมาให้ช็อปถึงกรุงเทพฯ "อัญมณี-เครื่องประดับ"เหนือ

ทั้งนี้ คาดว่า การจัดงานดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือให้กระเตื้องขึ้นได้ และจะมียอดในการจำหน่ายสินค้าสูงถึง 7.5 ล้านบาท

ผู้สนใจ ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม มีมูลค่า แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือ สามารถเข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ "Northern Gems and Jewelry Festival 2021" ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง