เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 วันโอนรอบเก็บตกสัปดาห์นี้ เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ธ.ค. 2564 เวลา 20:00 น. 11.0k

เงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม "ประกันสังคม"ยังโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกต่อเนื่อง ให้กับผู้ประกันที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิทาง เว็บไซต์ www.sso.go.th สถานะ“ได้รับสิทธิ” สัปดาห์นี้ โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา"  ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม(ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมโควิด-19 ของรัฐ ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิทาง เว็บไซต์ www.sso.go.th สถานะ“ได้รับสิทธิ”  

อ่านข่าวประกอบ


 

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 วันโอนรอบเก็บตกสัปดาห์นี้ เช็คเลย

“ประกันสังคม”ยังโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับกับเลขบัตรประชาชน

 

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยารอบเก็บตก มีดังนี้

  • มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี 
  • มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์

 โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วันโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกสัปดาห์นี้

  • มาตรา 39 และมาตรา 40 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
  • มาตรา 33 วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564


ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง