พิรุธอื้อ ตั้งกรรมการอีกชุดสอบโกงเงินผี"ส.ฌาปนกิจฯลูกเสืออุดร"

05 ธันวาคม 2564

แกะโกงเงินผียังไม่เสร็จ คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯรายงานเบื้องต้นพบพิรุธอื้อ ส่งคืนหน้าที่เพราะหมดวาระ นายกฯเล็กนครอุดรฯใช้อำนาจนายทะเบียนฯประจำท้องที่เทศบาลนครอุดร ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่ออีกชุด สั่งนิติกรพบความผิดดำเนินการทางกฎหมายทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี มี ดร.สมเกียรติ ผิวดำ เหรัญญิก พร้อมกับ พ.ต.ท.สุรทิน  พิมานเมฆินทร์ อดีต ส.ส.อุดรธานี และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี  

 

เข้าพบดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธษนี ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อยื่นเอกสารรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบ การปฏิบติหน้าที่ของคณะกรรมการถาวรถาวรของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

พิรุธอื้อ ตั้งกรรมการอีกชุดสอบโกงเงินผี"ส.ฌาปนกิจฯลูกเสืออุดร"

และส่งคืนหน้าที่เนื่องจากคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯชุดดังกล่าว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียน ตามคำสั่งที่ 3/2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี จะหมดวาระการปฎิบัติหน้าที่ 

 

ต่อเรื่องนี้ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า  มีกรณีร้องเรียนว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลุกเสืออุดรธานี เรียกเก็บเงิน 2000 บาทจากทายาทผู้เสียชีวิต จึงสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวดังกล่าว  เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการของสมาคมฯ และไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

พิรุธอื้อ ตั้งกรรมการอีกชุดสอบโกงเงินผี"ส.ฌาปนกิจฯลูกเสืออุดร"

ปรากฏว่าคณะกรรมการชั่วคราวฯรายงายเบื้องต้นว่า พบว่ามีปัญหาข้อบกพร่องซับซ้อนหลายประเด็น ที่อาจจะขัดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ. 2545 หมวด 3 มาตรา 34  ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีได้  ประกอบกับคณะกรรมการชั่วคราวฯ จะหมดวาระลง จึงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง  เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

ดร.ธนดร กล่าวอีกว่า ตามรายงานของคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯ ที่ระบุว่าพบการกระทำหรือการปฎิบัติหน้าที่ที่อาจขัดพ.ร.บ.ฌาปนกิจ หากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่จะแต่งตั้ง พบว่ามีเท็จจริงประการใดประการหนึ่ง ที่อาจขัดหรือผิดกฎหมาย  ซึ่งในเบื้องต้นมีหลายประเด็นพบว่าตามหลักฐานมีมูล จะได้ดำเนินการตามกฎหมาย เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป 

พิรุธอื้อ ตั้งกรรมการอีกชุดสอบโกงเงินผี"ส.ฌาปนกิจฯลูกเสืออุดร"

ทั้งนี้ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในฐานะนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้มอบเอกสารรายงานเบื้องต้น ให้นายไชยา ทองสา นิติกรเทศบาลนครอุดรธานี ไปดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับ หากเป็นความเสียหายต่อสมาคมฯ จะได้มีการเพิกถอนคณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมด  และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไป

 

รายงานเบื้องต้นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯ ระบุได้ตรวสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือฯ  พบความบกพร่องหลายรายการ ที่อาจขัดต่อระเบียบข้อกำหนด จนถึงผิดพ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 อาทิ กรณีส่งรายชื่อผู้ถูกเรียกเก็บเงิน 2,000 บาท จากทายาทผู้เสียชีวิต ให้กับนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ท้องถิ่น เพียง 700 ราย เป็นเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯ เข้าตรวจพบว่ามีเพิ่มเติมอีก 884 ราย เป็นเงิน 1,768,000 บาท 

 

หรือการประวิงเวลา บ่ายเบี่ยงไม่ให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ กรณีให้แสดงหลักฐานการโอนเงินคืนผู้ถูกเรียกเก็บเงิน 2,000 บาท ที่ต้องโอนจ่ายตรงจากบัญชีสมาคมฯ เข้าบัญชีผู้ถูกเรียกเก็บเงิน  เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ แม้มีคำสั่งให้ทำรายงานรายชื่อและขั้นตอนการคืนเงินก็บ่ายเบี่ยง สุดท้ายทำรายงานเมื่อ 1 ธ.ค. 2564  อ้างว่าส่งมอบให้เลขาฯสมาคมฯ และได้คืนแล้วกว่า 200 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 400 ราย เมื่อตรวจสอบซ้ำก็พบว่าไม่ตรงข้อเท็จจริงตามหลักฐาน 

 

นอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องที่อาจขัดพ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 หมวด 3 มาตรา 34 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากการชักชวนชี้ช่องหรือจัดการนั้น 

 

โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานจำนวน 28 คน ไปนำผู้ป่วยติดเตียง เป็นอัมพฤกษ์ คนตาบอด และนำบุคคลมาสมัครเป็นสมาชิกฯ โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ซึ่งขัดต่อข้อบังคับฯ มาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ผู้ประสานงานดังกล่าวจะเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์แทนบุคคลเหล่านั้น และยังพบหลักฐานมีผู้ประสานงานกลุ่มดังกล่าว ได้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ป่วย ไปสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งไล่เลี่ยกัน 

 

รวมทั้งมีข้อน่าสงสัยในรายงานงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ช่วงเดือนต.ค.-พ.ย. 2564 เทียบเดือนก.ย.2564 ก่อนกรรมการปฏิบัติงานชั่วคราวฯ เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ประกอบกับได้มีการรัองเรียน กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทยและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรณีการสมัครเป็นสมาชิกคราวเดียวพร้อมกัน ซึ่งอาจขัดกฎหมาย 

 

กรรมการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างแก่ประชาชน ซึ่งมีการคาดหมายว่า หากมีการตรวจอย่างละเอียด คาดว่าจะมีความเสียหายเป็นจำนวนมาก นับเป็นเงินหลายสิบล้านบาท