เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 65 งวด 3-7 ธ.ก.ส.กางแผนโอนเงินวันไหนอ่านด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ธ.ค. 2564 เวลา 17:30 น. 18.9k

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 65 งวดที่ 3-7 หลังบอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติอย่างเป็นทาง เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูแผนโอนเงินอ่านด่วนที่นี่

เกาะติดเงินเยียวยาโครงการประกันข้าว หลังจากเมื่อวันที่ 3 พ.ย.บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม หลัง ครม.เห็นชอบวงเงินกว่า 74,000 ล้านบาท เตรียมโอนในวันที่ 9-13 ธ.ค. นี้

 

 

โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน พร้อมเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินกว่า 53,800 ล้านบาท เริ่มโอน 13-17 ธ.ค. และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินกว่า 9,700 ล้านบาท เริ่มโอน 20 ธ.ค. เป็นต้นไป

สำหรับแผนการดำเนินงานโอนเงิน มีดังนี้

  • 10 ธันวาคม 2564  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 755,050 ราย  จำนวน 13,639.39 ล้านบาท

 

  • 11 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน  679,808 ราย  จำนวน 12,718.04 ล้านบาท

 

  • 12 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน  691,641ราย  จำนวน 12,674.58 ล้านบาท

 

  • 13 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน  686,935 ราย  จำนวน 12,9 38.62 ล้านบาท

 

รวมทั้งสิ้น 3,583,099 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,847.86 ล้านบาท

 

หมายเหตุ : รายละเอียดการโอนเงินรายสาขาในสังกัด สนจ. ของ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ตามวันที่โอนเงิน จะนำข้อมูลขึ้นแสดงรายละเอียดบนเว็ปไซต์ผ่ายกิจการนโยบายรัฐ

#เป็นการจ่ายตามประกาศของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-7

 

เงินเยียวยาประกันรายได้ข้าว

ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือตามนโยบาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส. จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวาระพิเศษเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานและอนุมัติวงเงินงบประมาณรวม 138,224.76 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) จำนวน 74,569.31 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. จะทำการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์และดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ในวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2564

 

 

2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือนโดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564

 

 

3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด(DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินงบประมาณจำนวน 9,783.61 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16ล้านไร่ โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่ 8ธันวาคม 2564 และวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรและทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง 13ธันวาคม 2564 สำหรับอีก 2 โครงการจะดำเนินการตามวันที่กำหนดต่อไป.

 

ที่มา: ธ.ก.ส.

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง