เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 65 ธ.ก.ส.นครราชสีมา โอนเงินวันไหนดูด่วนเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ธ.ค. 2564 เวลา 17:45 น. 23.4k

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 65 ธ.ก.ส. นครราชสีมา กางแผนโอนเงินให้เกษตรกรกว่า 2 แสนราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท เกษตรกรดูด่วน

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา วงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรจำนวน 74,569.31 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. จำนวน 1,511.64 ล้านบาท  

 

 

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 3 พ.ย.บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม หลัง ครม.เห็นชอบวงเงินกว่า 74,000 ล้านบาท เตรียมโอนในวันที่ 9-13 ธ.ค. นี้ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน

 

 

 

พร้อมเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินกว่า 53,800 ล้านบาท เริ่มโอน 13-17 ธ.ค. และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินกว่า 9,700 ล้านบาท เริ่มโอน 20 ธ.ค. เป็นต้นไป

ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่า ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจ้งแผนการโอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 สำหรับ งวดที่ 1,2,3 เพิ่มเติมและงวดที่ 4,5,6,7โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่ 10-13 ธันวาคม 2564 นี้เกษตรกร สามารถรับแจ้งเตือนเงินโอนเข้า - ออก บัญชีได้โดยผ่านบริการ BAAC SMS Alert โดยติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

  • สมัครใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile เพื่อความสะดวกสบายธนาคารบนมือถือ
  • ช่องทางการตรวจสอบผลการโอน
  • https://chongkho.inbaac.com/

 

ประกันรายได้ข้าว

(กรุณาตรวจสอบผล 10-13 ธันวาคม 2564)

 

ไทม์ไลน์โอนเงินดังนี้

 

 

ธ.ก.ส.นครราชสีมา

 

 

  • วันที่ 10 ธ.ค.  เกษตรกรได้รับสิทธิจำนวน 45,861 ราย จำนวนเงิน 897,831,482.95 บาท

 

ประกันรายได้ข้าว

 

 

  • วันที่ 11 ธ.ค. เกษตรกรได้รับสิทธิจำนวน 67,820 ราย จำนวนเงิน  1,482,489,217.63 บาท

 

 

ประกันรายได้ข้าว

 

 

  • วันที่ 12 ธ.ค. เกษตรกรได้รับสิทธิ 65,921 ราย จำนวนเงิน 1,323,149,762.63 บาท

 

 

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว

 

 

 

  • วันที่ 13 ธ.ค. เกษตรกรได้รับสิทธิ 42,140 ราย จำนวนเงิน 790,943,227.16 บาท

 

 

ประกันรายได้ข้าว

 

 

  • เกษตรกรได้รับสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 221,742 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,494,413,690.35 บาท.

 

 

ที่มา: ธ.ก.ส.นครราชสีมา

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง